Blogg

Välkommen till projektet Varje förälders blogg! Här berättar vi det mest aktuella om utvecklingsarbetet med skolor, daghem och föreningar. Vi kommer också att bjuda på intervjuer med intressanta personer och synpunkter på färsk forskning och diskussion om föräldraskap, så följ med!

Varje förälder blogg

Det var en gång...

18.3.2019 Idag gästbloggar vår verksamhetsledare Micaela Romantschuk. Micaela har lång erfarenhet av att utveckla samarbete mellan hem och skola. Här delar hon med sig av en berättelse om ledarens syn på föräldrar i skolan.  "Det var en gång en skoldirektör i en kommun i Svenskfinland som lediganslog ett rektorsjobb för...

Varje förälder blogg

Föräldrar för hela skolans bästa

28.02.2019 En kall vinterkväll har vi stämt träff med en föräldraförening. Föreningen har kommit med i projektet Varje förälder som pilotförening och vill satsa på att nå fler föräldrar. I styrelsen sitter föräldrar, elever och lärare. De tycker alla att uppdraget de fått är viktigt; föräldraföreningarnas syfte är ju bland...

Varje förälder blogg

Att uppmärksamma gott uppförande - enkelt i teorin?

22.2.2019 Som fostrare hör man ofta uppmaningen att ta fasta i barnets goda uppförande istället för att fästa sig vid det barnet gör fel. Vi människor tenderar ändå ha lättare för att ingripa i oönskat beteendet och det är kanske inte så enkelt att utan hjälp ändra på sitt eget...

Varje förälder blogg

Vänner behövs - Marias story

15.2.2019 Det är aldrig för sent att börja skapa en bättre morgondag och man kan vända motgångar.Maria Nygård I Hem och skola -sammanhang hör man ofta uttrycket ”Föräldrar behövs”. Det stämmer, och nu i vändagstider vill jag lyfta fram föräldrarnas betydelse också i mobbningsförebyggande arbete i skolorna. På en träff...

Varje förälder blogg

Plan för samverkan

10.2.2019 Förra veckan körde vi gång arbetet i en av våra pilotskolor. I Cronhjelmskolan i Larsmo jobbar man redan aktivt för ett gott samarbetet med hemmen. Nu har skolan kommit med i projektet för att ytterligare fokusera på samverkan med föräldrarna. Efter en inledande föreläsning med temat Föräldrar som resurs...

Varje förälder blogg

Framtid, digitalisering och empati

28.1.2019 I slutet av förra veckan hade vi i projektet Varje förälder möjligheten att ta del av det mångsidiga programmet som utbildningsevenemanget Educa -mässan erbjöd. När jag ser tillbaka på mässan vill jag lyfta fram några intressanta plock enligt min rubrik. Framtid. Någon klok framtidsforskare sa en gång att utvecklingen...

Varje förälder blogg

Föreställningar och självuppfyllande profetior

23.1.2019 Hur förväntar vi oss att våra barn ska klara sig och prestera i skolan? Bär vi på föreställningar om hur deras framtid ser ut och i så fall, hur påverkas de av våra föreställningar?     I slutet av förra året kom Unicef ut med rapport om jämlikhet och...

Varje förälder blogg

Vad hände 2018?

31.12.2018 Förändringar som har med skola och dagis att göra brukar ofta upplevas som ganska stela och långsamma, men när man ser tillbaka på det gånga året, märker man att mycket faktiskt har hänt. Här följer några saker som varit på tapeten år 2018. Början av året var ännu ganska...

Varje förälder blogg

FAQ om Varje förälder

26.11.2018 När man startar ett helt nytt projekt väcker det ofta många frågor hos de som berörs av projektet. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna som ställs oss som jobbar i projektet. Det som Hem och Skola jobbar för är ju samarbete mellan föräldrar och dagis eller skola....