Årsmöte 2024

Fredagen den 26 april 2024 kl. 18.30-20 är det Förbundet Hem och Skolas årsmöte på Restaurang Sipuli, Kabinett Passat, Kanalkajen 7, Skatudden i Helsingfors.

Det är också möjligt att delta digitalt. Vi skickar en länk på mötesdagen.

Anmälningar
Anmäl dig till årsmötet här!

Anmäl dig senast 19.4.2024.

Nominera nya medlemmar till förbundsstyrelsen!
Nu kan ni i föreningen nominera nya medlemmar till Hem och Skolas förbundsstyrelse. Tre av nuvarande styrelsens medlemmar avgår. Mandatperioden inleds direkt efter årsmötets slut.

Följande sittande styrelsemedlemmar ställer upp för omval och är därmed valbara:
Maria Smeds Engström
Heidi Kronqvist
Ulrika Krook
Maria Stoor-Grenner

Har du frågor om nomineringen? Kontakta gärna vår verksamhetsledare Micaela Romantschuk: micaela@hemochskola.fi, 050 336 20 16

Nomineringsblankett för styrelsemedlemmar


Nominera ordförande till förbundsstyrelsen!
Nu kan ni nominera ordförande till Hem och Skolas förbundsstyrelse. Mandatperioden inleds direkt efter årsmötets slut.

Nuvarande ordförande Nora Grotenfelt ställer upp för omval och är därmed valbar.

Har du frågor om nomineringen? Kontakta gärna vår verksamhetsledare Micaela Romantschuk: micaela@hemochskola.fi, 050 336 20 16

Nomineringsblankett för ordförande

Motioner till årsmötet
Finns det någon aktuell fråga som Förbundet Hem och Skola borde lyfta fram och engagera sig i? Det går bra att lämna in förslag till motioner som behandlas på årsmötet i april. Alla föreningar kan lämna in motioner via det här formuläret:

Motionsblankett


Skicka in blanketterna senast 4.4.2024 till hemochskola@hemochskola.fi

Övriga dokument

Föredragningslista till årsmötet

Fullmaktsblankett (behövs för att få rösta i en eventuell röstning)

Årsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Stadgeändring

Budget 2024

Bokslut 2023

Revisionsberättelse 2023