Evenemang

Fokus Må bra fika för föreningar

Du som är aktiv i en föräldraförening, kom med på årets första Fokus Må Bra-fika!Vi har bjudit in Camilla Forsberg, ordförande i Hem och Skola vid Norra Korsholms skola. Föreningen har under året som gått lyckats engagera många föräldrar i sin verksamhet genom att tänka nytt och satsa på delaktighet....

Evenemang

Fokus Må bra: Mirjam Kalland om framtidshopp

Hur stöda barns och ungas framtidshopp under tider av osäkerhet torsdagen den 17 mars kl.18 - 19.30. Mirjam Kalland är professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet och ordförande för Mannerheims barnskyddsförbund. Anmäl dig via denna länk till föreläsningen, senast 14.3.Alla som anmält sig får en länk till Zoom rummet dagen...

Evenemang

Online för hela Svenskfinland

Stöd och inspiration för temaåret Fokus Må bra för alla föräldraföreningar i Svenskfinland! Föreningsaktiva från alla regioner välkomnas till den här Fokus må bra-träffen online. Upplägget påminner om det som presenterades under de regionala träffarna, men vi lägger särskilt vikt vid idéutbyte mellan föreningar från olika regioner. Både du som...

Evenemang

Åboländsk regionträff

Hur kan min förening haka på temaåret Fokus Må Bra? Kom med på träff för att nätverka och inspireras av andra föreningsaktiva.Tillsammans funderar vi bland annat på hur föreningen kan bidra till att barn och unga mår bra och känner sig trygga.Till träffen bjuder vi in styrelsemedlemmar från föräldraföreningar. Träffen...

Fokus Må bra

Fokus Må bra med Åse Fagerlund

Fokus Må bra:Online föräldrakväll med Åse Fagerlund.Temat är välbefinnande och värderingar i föräldraskapet. Måndagen den 11 oktober kl.18-19.30. Vad är viktigt för dig som förälder? Vad vill du stå för i ditt föräldraskap? Hur vill du hantera konflikter med ditt barn? Hur vill du bemöta ditt barn då hen har...

Evenemang

En bra vardag för barn -utbildning för frivilliga

Utbildningen En bra vardag för barn - riktar sig till alla som i sitt frivilligarbete möter barn och familjer.En av målsättningarna för utbildningen är att öppna upp begreppet om universellt föräldraskap och ge verktyg och förutsättningar för att stödja och uppmuntra föräldrar.Utbildningens centrala begrepp är; generationsöverbryggande, betydelse av barnets utvecklingsmiljöer,...

Evenemang

En kväll mot mobbning

Korsholms vuxeninstitut, bildningstjänster och Förbundet Hem och Skola ordnar tillsammans en kväll mot mobbning. Under kvällen får vi lyssna till föreläsningar av Sari Somppi - Mobbningens konsekvenser, Anne Salovaara-Kero - Må bra i skolan och Lena Sjöholm-Fahllund - Förebyggande arbete i skolan. Efter föreläsningarna ordnas en paneldiskussion med ovannämnda föreläsare...

Evenemang

Fokus Må bra - online för föräldrar

Föräldrakväll med Åse Fagerlund med temat Välbefinnande och värderingar i föräldraskapet måndagen den 13 september kl.18-19.30.Vad är viktigt för dig som förälder? Vad vill du stå för i ditt föräldraskap? Hur vill du hantera konflikter med ditt barn? Hur vill du bemöta ditt barn då hen har något viktigt att...

Evenemang

Åländsk Hem och Skola-träff

Hur kan min förening haka på temaåret Fokus Må Bra?Kom med på träff för att nätverka och inspireras av andra föreningsaktiva.Tillsammans funderar vi bland annat på hur föreningen kan bidra till att barn och unga mår bra och känner sig trygga.Till träffen bjuder vi in styrelsemedlemmar från föräldraföreningar. Träffen ordnas...

Evenemang

Regionträff för norra Österbotten

Hur kan min förening haka på temaåret Fokus Må Bra?Kom med på träff för att nätverka och inspireras av andra föreningsaktiva.Tillsammans funderar vi bland annat på hur föreningen kan bidra till att barn och unga mår bra och känner sig trygga.Till träffen bjuder vi in styrelsemedlemmar från föräldraföreningar. Tid och...

Evenemang

Regionträff för södra Österbotten

Hur kan min förening haka på temaåret Fokus Må Bra?Kom med på träff för att nätverka och inspireras av andra föreningsaktiva.Tillsammans funderar vi bland annat på hur föreningen kan bidra till att barn och unga mår bra och känner sig trygga.Till träffen bjuder vi in styrelsemedlemmar från föräldraföreningar.Träffen hålls på...

Evenemang

Västnyländsk regionträff

Hur kan min förening haka på temaåret Fokus Må Bra?Kom med på träff för att nätverka och inspireras av andra föreningsaktiva.Tillsammans funderar vi bland annat på hur föreningen kan bidra till att barn och unga mår bra och känner sig trygga.Till träffen bjuder vi in styrelsemedlemmar från föräldraföreningar.Träffen ordnas den...

Evenemang

Regionträff för Hfors och Mellannyland, NY MÖTESPLATS

Hur kan min förening haka på temaåret Fokus Må Bra?Kom med på träff för att nätverka och inspireras av andra föreningsaktiva.Tillsammans funderar vi bland annat på hur föreningen kan bidra till att barn och unga mår bra och känner sig trygga.Till träffen bjuder vi in styrelsemedlemmar från föräldraföreningar. Träffen ordnas...

Evenemang

Östnyländsk regionträff

Hur kan min förening haka på temaåret Fokus Må Bra? Kom med på träff för att nätverka och inspireras av andra föreningsaktiva.Tillsammans funderar vi bland annat på hur föreningen kan bidra till att barn och unga mår bra och känner sig trygga.Till träffen bjuder vi in styrelsemedlemmar från föräldraföreningar. Träffen...

Fokus Må bra

Kickoff-föreläsning Fokus Må bra

I samband med Förbundet Hem och Skolas årsmöte lördagen den 24 april presenteras Hem och Skolas temaår Fokus Må bra. Tanken med temaåret är att inspirera föräldraföreningar till att på olika sätt stöda välmående bland barn och vuxna. - Hur kan man som enskild förälder verka för mening och känsla...

Fokus Må bra

Förbundets årsmöte

Förbundet Hem och Skola kallar sina medlemmar till årsmöte lördagen den 24 april kl.11.30. Anmälningstiden är slut, men önskar du delta så kan du sända en e-post till: maarit@hemochskola.fi Under årsmötet lanserar Hem och Skolas Temaår Fokus Må bra. Efter årsmötet, ca kl.13-14, kommer Arcadas prorektor Henrika Franck att föreläsa...