Tillbaka

En bra vardag för barn -utbildning för frivilliga

Utbildningen En bra vardag för barn – riktar sig till alla som i sitt frivilligarbete möter barn och familjer.
En av målsättningarna för utbildningen är att öppna upp begreppet om universellt föräldraskap och ge verktyg och förutsättningar för att stödja och uppmuntra föräldrar.

Utbildningens centrala begrepp är; generationsöverbryggande, betydelse av barnets utvecklingsmiljöer, känslor i familjen, en fungerande vardag och hur man kan stödja så att man klarar sig bättre.

Efter genomförd utbildning har deltagaren
• förståelse för betydelsen av en fungerande vardag, som en skyddsfaktor
• förståelse för betydelsen av vardagliga möten och att uppmärksamma och sätta ord på det goda
• funderat och reflekterat på sitt förhållningssätt gentemot barn och familjer.

För vem?
Utbildningen är en fortbildning för olika föreningars och förbunds frivilliga, t.ex. föräldraföreningsaktiva, klassföräldrar och andra som möter barn och unga och deras familjer. Inga förkunskaper behövs.

Hur och när?
Utbildning ordnas under två kvällar på Teams.
15.9.21 och 29.9 kl. 17-20.

Kursledare:
Som utbildare fungerar Mia Montonen som är sjukskötare och pol.mag. och jobbar som programkoordinator vid MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Anmälan:
Antalet platser är begränsat. Vi har emot deltagare enligt anmälningsordning. Sista anmälningsdag är 9.9. 2021

Anmälan gör du via denna länk: https://forms.office.com/r/vXWHYSSuzK

Mera information:
Petra Högnäs, petra.hognas@hemochskola.fi eller +358 40 090 57 15

Utbildningen förverkligas med stöd av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och i samarbete med MIELI Psykisk Hälsa Finland rf