Tillbaka

Åland: Kraft och glädje i att vara förälder

Förbundet Hem och Skola firar 50 år. Plats: Ålands Hotell- och restaurangskolan i Mariehamn. Adress: Strandgatan 1

På programmet står bl.a. en föreläsning av neuropsykolog Åse Fagerlund med rubriken “Positivt föräldraskap”.

Åse Fagerlund Bild: Anne D. Nielsen