Tillbaka

Åland: Kraft och glädje i att vara förälder

Förbundet Hem och Skola firar sina 50 år tisdagen den 19 november kl.18-21 på Åland. Temat är “Kraft och glädje i att vara förälder” och platsen är Ålands Hotell-och restaurangskola i Mariehamn. Adressen är Strandgatan 1.

Åse Fagerlund Bild: Anne D. Nielsen

Kom och träffa andra föräldrar och ta del av en inspirerande föreläsning. Kvällen riktar sig till alla föräldrar.

Vi inleder kl. 18.00 med en föreläsning av neuropsykolog Åse Fagerlund om positivt föräldraskap. Hur kan du som förälder stärka välbefinnande hos dig och dina barn? Hur kan du skapa mer välbefinnande i familjen? Hur kan du stärka relationen till skolan och ditt barns lärare?

Efter lite mingel och småplock fortsätter vi kl. 20-21 vid med temat Hem och Skola-verksamhet på Åland. Förbundets kommunikatör Maarit Westerén presenterar aktuella frågor på förbundet och leder en diskussion om vad som är aktuellt ute bland föreningarna. Tanken är att sprida goda erfarenheter och tillsammans fundera på vad som är nyckeln till föräldraengagemang.

Grundskolans läroplan kommer att förnyas på Åland. Katarina Halme-Wiklund från utbildningsbyrån vid landskapsregeringen medverkar i träffen och informerar om hur arbetet med den nya läroplanen framskrider och hur föräldrar kommer kunna vara delaktiga i processen.

Anmäl dig före 11.11 per e-post: anmalan@hemochskola.fi. Tillställningen är gratis.