Tillbaka

”Pengar hade vi inte, men desto större entusiasm”

På Hem och Skola använder vi oss av tre ledord då det gäller vår kommunikation. Dessa tre ord är mod, tydlighet och inkludering. Ibland då jag håller på att tappa modet ser jag den resliga Mary Nybergh framför mig och det ger mig kraft att kämpa för det som känns rätt och riktigt i vår verksamhet. Jag ser Mary åka runt om i Svenskfinland med buss för att övertyga rektorer och föräldrar om att det behövs en aktiv dialog mellan lärare och föräldrar för att skolan ska vara en trygg plats där våra barn både trivs och lär sig.

Mary Nybergh var en av initiativtagarna till att Förbundet Hem och Skola grundades 1969. Hon var den första ordföranden och senare den första verksamhetsledaren. Det var införande av grundskolan som hade väckt tanken om att föräldrar måste organisera sig för att säkra att föräldrarnas röster skulle bli hörda. Föräldrar ville vara med och utveckla det egna barnets skola och reda ut vad grundskolan egentligen skulle innebära.

På julaftons afton 2023 somnade Mary in efter ett långt liv. Hon blev 102 år.

Mary Nybergh berättar i en intervju för tidningen Hem och Skola, vid fyllda 95 år, att de första åren på Förbundet genomsyrades av en otrolig iver. Hon säger att den lilla gruppen föräldrar som skred från ord till handling inte hade några pengar men desto större entusiasm.

Då Förbundet för fem år sedan fyllde 50 år var Mary en självskriven gäst. Det kändes bra att möta henne på vårt kansli och visa henne att verksamheten fortsätter i precis samma anda som då för 50 år sedan. Då jag bläddrar i gammalt material om Hem och Skola slås jag av hur aktuellt det fortfarande känns. Vad sägs till exempel om detta som Mary sade åt blivande lärare år 1974 vid Åbo Akademi i Vasa:

”Grundskolan är en kommunal skola, den är inte ett privilegium för de bäst bemedlade familjernas barn, den är inte ett måste för alla utgallrade och obegåvade, den är en skola, där våra barn, oberoende av ekonomisk och social bakgrund, oberoende av förutsättningar och anlag, skall få kunskaper och färdigheter och en chans att få utvecklas i enlighet med sina förutsättningar. Skolan är full av liv, full av levande människor, små och stora, med olika krav och förväntningar, med olika etiska och moraliska värderingar. Den är ett samhälle i miniatyr, där alla de omgivande samhällets problem återspeglas. Denna skola, en skola för alla, måste också vara alla berördas intresse och skötebarn, om motsättningar och åsiktsdivergenser skall kunna överbyggas. Den inre skolmiljön, skolandan, är lika viktig som toppmoderna utrymmen och effektiva undervisningsmedel och -metoder. Om skolandan är dålig kan ingen dyr utrustning ge studiemotivation och trivsel. Denna vi-anda, denna positiva känsla för VÅR SKOLA kan och bör föräldrarna vara med om att bygga”

Marys kloka ord lever i allra högsta kvar i vår verksamhet 55 år senare. Alla de förtroendevalda och vi som jobbar på Hem och Skola känner samma entusiasm inför det arbete vi gör tillsammans med tusentals engagerade föräldrar.

Vila i frid Mary. Vi fortsätter hålla fanan högt för att våra barn ska få de bästa förutsättningarna i livet.

Micaela Romantschuk
verksamhetsledare