Tillbaka

Alexandra Lindholm

Alexandra Lindholm är psykolog och Back2school-terapeut. Hon föreläser inom tre olika teman:

1. Psykisk hälsa
På vilket sätt kan man som förälder stöda sitt barns psykiska hälsa med små medel? Här kommer också lite tips om hur man tar hand om sig själv för att orka vara en närvarande förälder.

2. Psykisk ohälsa
Information om de vanligaste psykiska besvären (stress, ångest, nedstämdhet m.fl.) och hur man som förälder kan känna igen om ens barn mår dåligt samt konkreta tips på vad som kan hjälpa ifall barnet drabbas.

3. Oroväckande skolfrånvaro
Vad hjälper och vad stjälper då barnet har svårt att komma i väg till skolan? De vanligaste orsakerna till oroväckande skolfrånvaro och hur man som förälder kan stöda sitt barns skolnärvaro.

Alexandra kan skräddarsy föreläsningar enligt behov. Hon föreläser på plats för föreningar i området Ingå-Raseborg-Hangö.

Kontaktuppgifter:
alexandra.lindholm@fokusal.fi
040 663 4505