Tillbaka

Vi vet Annes hemlighet

När rektor Anne Graah för tio år sedan kom till Ellebjergs skole i Köpenhamn var det en skola med svåra utmaningar. Det var en orolig skola med usla resultat. Många föräldrar satte sina barn i privatskolor.
Skulle den nya rektorn klara av att vända skutan?

Tio år senare får Anne besök av en delegation nyfikna ordförande och verksamhetsledare från olika föräldraorganisationer. Hon hälsar oss välkomna och vi bänkar oss vid det avlånga mötesbordet som fyller upp rektorskansliet.

Anne Graah

Vi är ivriga att ställa våra frågor och det verkar som om Anne ser framemot att svara så gott hon kan. Hon lyckades nämligen vända skutan.

I dag är Ellebjerg en av de skolor i den danska huvudstaden som når de bästa resultaten i förhållande till de förväntade då man tar i beaktande elevernas socioekonomiska bakgrund.

Men för Anne handlade det aldrig om att få upp skolresultaten.

Från sin första arbetsdag har hon fokuserat på att eleverna ska trivas och må bra i skolan. De goda resultaten är en bieffekt. En väldigt positiv sådan, förklarar hon för oss.

Vi undrar hur Anne ser på samarbetet mellan hemmet och skolan? Hennes svar kommer blixtsnabbt.

– Det är en självklarhet. Skolan är en treenighet. Det är eleverna, föräldrarna och de som jobbar i skolan.

Hemligheten bakom att få föräldrarna att känna sig delaktiga är att bjuda in dem ofta, säger Anne. Varje möte är en investering i tillitsbanken och ju fler träffar, desto fler föräldrar känner att de vill och ska komma.
– Anne Graah

Föräldrar registrerar sig

Föräldrarna bjuds till skolan fyra gånger per år. De här dagarna jobbar eleverna i skolan till klockan 12 och efter det är skolan öppen för föräldrar och syskon.

Alla föräldrar registrerar sig när de kommer. På det här sättet vet skolan vilka föräldrar som är på plats. Om någon familj uteblir flera gånger tar skolan kontakt.

Hur tar ni kontakt då? undrar vi.

– Vi ringer, svarar Anne som om det skulle vara den mest naturliga sak i världen.

Ett vanligt upplägg under föräldraträffarna är att eleverna i mindre grupper får berätta för föräldrarna vad allt de har lärt sig i skolan. Eftersom många familjer har sina yngre barn med sig hjälps de vuxna åt att se efter varandras barn när de andra är inne i ett klassrum och lyssnar på eleverna.

Nittio procent av föräldrarna deltar regelbundet i träffarna och de bjuds också in till andra tillställningar. Skolan ordnar till exempel vernissager, gårdsfester och konserter.

– Hemligheten bakom att få föräldrarna att känna sig delaktiga är att bjuda in dem ofta, säger Anne. Varje möte är en investering i tillitsbanken och ju fler träffar, desto fler föräldrar känner att de vill och ska komma.

Droppen urholkar stenen

Anne får det att låta så enkelt. Och i själva verket är allt enkelt:

  • Vi vet att föräldrar ska göras delaktiga i sina barns skolgång för att kunna stödja sina barn.
  • Vi vet att ju fler gånger föräldrar blir inbjudna till skolan, desto större sannolikhet är det att de faktiskt dyker upp.
  • Vi vet att det är viktigt för både skolresultaten och tryggheten att föräldrar lär känna varandra.
  • Vi vet att det bästa sättet att stötta sitt barn i skolgången är att visa intresse och tro på barnets förmåga.

Allt det här vet rektor Anne Graah i Ellebjergs skole. Och precis därför får hon i dag skörda frukten av sitt hängivna arbete.

Ofta vet vi innerst inne vad som är bäst för alla. Att komma till skott kräver ändå en vision, ett aktivt grepp och en uthållig vilja.

Tänk om fler rektorer skulle göra som Anne?


Micaela Romantschuk
Verksamhetsledare vid Förbundet Hem och Skola