Tillbaka

Vi klarar inte målen vi ställde före pandemin

Vad säger vår nordiska röst om skolan efter pandemin – vi har hela världens ögon på oss!

Förbundet Hem och Skola deltog i Nordisk Kommitté-konferensen på Island 16-17.9.2022. Under konferensen kom det fram att ett orosmoln i hela världen är hur den postpandemiska skolvardagen ska se ut. Utvecklingen backar, det går inte alls bra. Guðni Olgeirsson från Islands Utbildnings- och barnministeriet (Mennta- og barnamálaráðuneytið ) konstaterade på konferensen att under sitt besök på Förenta nationerna i New York märkte han att människor runtom i världen har höga förväntningar på de nordiska länderna i skolfrågor.

Anders Vahtola, styrelsemedlem i Förbundet Hem och Skola

Även om vi är omkring 30 miljoner nordbor, så lär omvärlden lyssna på oss i skolfrågor som om vi vore 150 miljoner. Många länder har nu svårt att veta hur de ska göra för att få nöjda elever, engagerade föräldrar och motiverade lärare. På konferensen upplevde jag att man i Norden tycker att vi i Finland kan ha de rätta svaren på frågorna. Har vi dem?

Vi kan alla drömma om något bättre. Därför tänker man i omvärlden att man skulle haft det som i Norden. Jag inser att våra nordiska skolor, med de finländska i spetsen, bara är drömmar runtom i världen.

Vi behöver axla ansvaret som den nordiska vägvisaren. Samtidigt är vi inte längre nöjda med Pisaresultaten, våra skolor har svårt att hitta behörig personal och skolfrånvaron är oroväckande stor. Vad kan vi som enskilda föräldrar göra? Forskaren och universitetslektorn Krístín Jónsdóttir konstaterade att mamman, familjen och till sist det lokala samhället är de viktigaste nivåerna i barnets utbildning. Det här gäller oavsett land eller kultur. Hon uppmanade oss att tillsammans kommunicera under vad hon kallade för de gemensamma rubrikerna. På Island var ungdomsfylleri en sådan rubrik i slutet av 1990-talet, och de löste det tillsammans.

Krístín Jónsdóttir

Numera är den Isländska modellen (Planet Youth) en exportvara. Skolan är en bra träffpunkt och en utgångspunkt för utveckling. Krístín hade forskningsresultat på att missnöjda föräldrar deltar i skolans gemensamma aktiviteter lika mycket som de nöjda föräldrarna. Hennes resultat visade också att det finns ett större missnöje bland föräldrar till äldre barn och bland ensamstående mammor. Därför är det viktigt att redan från årskurs 1 se till att inte en enda förälder blir ofrivilligt utanför. I Finland är det på skolans lagstadgade ansvar att erbjuda tid och rum för föräldrar att träffas och diskutera.

Ett diskussionsämne kunde vara de sociala medierna och skärmtid. Ett annat tema för tonåringar kunde vara energidrycker och de nya nikotinprodukterna. Föräldragemenskapen kan skapa ”det nya normala” eller ”det nya lämpliga” tillsammans med sina barn. Det är viktigt att vi reder upp den postpandemiska situationen tillsammans.

Om vi lyssnar på varandra och söker svar på frågan vad rättvisa inom utbildning är, kan vi se att det som är bra för mitt barn också gynnar andras barn. Vi föräldrar måste komma ihåg att vi är de viktigaste personerna i barnets liv under skolgången. Vi kan inte delegera det ansvaret på en speciallärare eller skolgångsbiträde. Vi kan visa våra barn att vi är de viktigaste genom att varje dag visa intresse för deras läxor, skola och vänner.


Inom familjen och föräldragemenskapen kan vi föräldrar påverka. Förbundet Hem och Skola erbjuder ypperliga verktyg för det här. Kanske en av hemligheterna med våra skolor är att föräldrar engagerar sig på en lokal gräsrotsnivå i Korpo, Solf, Ekenäs och Sibbo och så vidare. Ett medbestämmande samarbetsförhållande mellan hemmen och skolorna, ett partnerskap.

Kanske den nordiska rösten borde säga till resten av världen något i stil med: Våga vara förälder, visa intresse för ditt barns skolgång, var delaktig i föräldragemenskapen, förstå innebörden av rättvisa inom utbildning och lita på att det som är bra för ditt barn är bra för mitt. Så här kan ni skapa den nordiska skolan.

Det finns flera hundra svar på frågan varför hemmet och skolan ska samarbeta, men inte ett enda svar på frågan varför de inte skulle göra det.


Nordisk Kommitté (Noko) är ett nätverk med alla Hem och skola-föreningar i Norden. Nätverket leds av en ordförande (DK), en sekreterare (FI) och en styrgrupp med representanter från alla nordiska länder. På själva konferensen möts föräldrar och experter från hela Norden för att sammanstråla kring frågor som gäller hemmens och skolornas samarbete, våra barns skolvardag.


Anders Vahtola
Styrelsemedlem i Förbundet Hem och Skola