Tillbaka

Till föreningar, augusti 2022

1.9. 2022 kl. 18-19 Digitalt föreningsfika
Behöver din föräldraförening lite tips på hur ni kan skriva en verksamhetsplan och göra en budget? Häng med på vårt digitala föreningsfika 1.9.2022 kl. 18-19!

Under kvällen funderar vi bland annat på:
Vad är föreningens huvudsakliga uppdrag?
Hur omvandlar vi idéer till aktiviteter?
Hur skriver vi en verksamhetsplan som håller?
Vad ska ingå i en budget för vår förening?

Håll koll på dessa evenemang och datum!

Tanken är att vi under kvällen delar erfarenheter och att alla får idéer att ta med till sin egen förening. Läs mera och anmäl dig här.


8.9.2022 kl. 17.15-19.50 Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken
Föräldrakvällen ”Glädje och lärande − En bra dag för barnet i småbarnspedagogiken” är riktad till föräldrar och personal inom småbarnspedagogiken. Tema: samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken. Evenemanget är online.


21.9.2022 kl. 18.30-20 Föreningsteknik – en inspirationsföreläsning
Behöver du lite inspiration inför verksamhetsåret? Då är SFV:s “Föreningsteknik – en inspirationsföreläsning” för dig! Föreläsningen sker via Zoom.Läs mera och anmäl dig här!


27.9.2022 kl. 18-19.30 Träffpunkt föräldrar – digital träff

Kom med på läsårets första Träffpunkt föräldrar! Här kan föräldrar träffas, diskutera och dela erfarenheter! Vår verksamhetsledare Micaela Romantschuk och Maria Lingonblad från Folkhälsan berättar om konceptet och hur föreningarna kan göra för att komma i gång. Det finns färdigt diskussionsunderlag ni kan använda. Anmäl dig här!


30.9.2022 Hem och Skola-dagen
Har du redan testat Hem och Skola-dansen? Hem och Skola-dagen utmanar alla skolor, elever, lärare, pedagoger och föräldrar runtom i Finland att dansa. Kolla på videon med koreografin, som dansskolan Step Up Schools lärare Marco Bjurström har gjort. Dela din dans på sociala medier med hashtaggarna #hemochskoladagen #kodinjakoulunpäivä.
Mera information om dagen ger respektive skola.


Oktober-november: Föreningsträffar i regionerna
Precis som tidigare år besöker vi regionerna för att träffa er föreningsaktiva. Vi skickar ut närmare information och inbjudan till varje förening senare. Hoppas vi ses!


Så här kan du locka nya styrelsemedlemmar! 
Nu när det är dags att locka nya medlemmar till styrelsen kan ni gärna klicka in er på vår webb. Här ger vi några tips på hur ni kan inspirera och rekrytera nya medlemmar! Där finns också en presentation ni kan utgå från när ni presenterar er förening och dess verksamhet.


Ordna en föräldrakväll med en av våra föreläsare!
Du kommer väl ihåg att boka en av våra föreläsare till en föräldrakväll! Det är en medlemsförmån ni kan utnyttja en gång per läsår. Att boka en föreläsare kostar er ingenting, vi står för kostnaderna. Kolla in vilka föreläsare vi har och boka snabbt in en föräldrakväll!


Uppdatera den nya styrelsens uppgifter!
Kom ihåg att uppdatera föreningens uppgifter i vårt register! Om ni har en nyvald ordförande eller sekreterare är det viktigt att vi har rätt uppgifter så att vår information når rätt person.

Kom ihåg att Patent- och registerstyrelsen behöver en separat anmälan alltid då föreningens ordförande eller annan namntecknare byts.


TIPS

Sjung med Min Kör!
DUNK, De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, har tagit över projektet “Kör i skolan” som FSSMF tidigare administrerat. Projektet heter nu Min Kör. Målsättningen med Min Kör är att främja barn och ungas möjligheter till sång, gemenskap och välmående. Mera information finns här minkör.fi.


”Föräldrakvarten” ger råd till föräldrar!
Kolla in videorna “Föräldrakvarten” som MIELI Psykisk Hälsa Finland rf har gjort. Här får man ta del av hur föräldrar har det i vardagen och vilka tips och råd de har att ge. Syftet med videoserien är att stärka både förälderns och barnets psykiska hälsa. Videorna kan visas och användas som diskussionsunderlag på till exempel föräldraträffar som föreningen ordnar.


Gratis fortbildning för dig som jobbar med barn
Jobbar du som frivillig med barn och familjer? I så fall kan du helt gratis gå utbildningen ”En bra vardag för barn” som MIELI ordnar. Här får du veta hur du som frivillig kan stödja barnet och familjen i sin vardag. Utbildningen ordnas i Helsingfors 24.9 och i Vasa 12.11. Läs mera och anmäl dig här!


För kännedom

Stipendier för lägerskolor och bokpaket
Nu kan skolor ansöka om pengar för lägerskolor eller studieresor från Lisi Wahls stiftelse. Klassens representant, som är en förälder eller en lärare, skickar in ansökan. Skolans rektor får också information om att klasserna kan ansöka om stipendium. Ansökan är öppen 1.9-15.10.

I år kan lärare i årskurs 5 kan ansöka om bokpaket till sin klass. Skolan får mera information.

Vi önskar er en fin start på höstterminen och läsåret!