Tillbaka

Lokalt engagemang och Ålandstankar

5.2.2021. Jag fick frågan att skriva ett blogginlägg för Hem och Skolas del. Intressant och spännande var första tanken. Men vad skall jag skriva om? Efter en stunds bollande av idéer landade det ganska snabbt på den lokala föreningens verksamhet, engagemang och Ålands säregna roll. Detta för att jag själv är aktiv och engagerad ordförande i en lokalförening på Åland och även aktiv i Förbundets styrelse i Finland och regionrepresentant för Ålands del.


På Åland finns 15 Hem och Skola-föreningar representerade. Hem och Skola-föreningar finns i skolor med allt från ca 25 elever till 500 elever och de finns fördelade över hela Åland och alla arbetar med sina hjärtefrågor.
På Åland har vi en lite annorlunda ställning jfr med resten av landet och Svenskfinland. Vi har eget styre, egen landskapsregering, egen sjukvård med egna lagar. Ändå skall vi hålla jämn takt i utvecklingen med Finland men hålla vår säregna plats och ställning. Inte alla gånger en lätt ekvation att få ihop.


Detta gäller också de lokala föreningarna. Arbeta för den lokala föreningen men samtidigt hålla jämna steg med Förbundet och vara en del av ett större sammanhang. Förbundet skall arbeta för hela landet samtidigt som de skall se till att alla lokalföreningar får det stöd de behöver för att bedriva verksamhet. Det finns mycket att göra, och många sätt att göra skillnad. Man kan bilda arbetsgrupper, nätverk eller engagera sig i en lokal styrelse för att arbeta med de frågor som man anser är viktiga. Jag tycker att Hem och Skola arbetet är väldigt viktigt men också väldigt roligt, givande och intressant.


Föreningars främsta syfte är att arbeta med meningsfull verksamhet i den egna närmiljön med barnens bästa i sikte. Förutom det är föreningar naturligtvis också engagerade i samhällsfrågor som t.ex. den nya läroplanen på Åland, skrivelser till myndigheter och nämnder. Som en förening kan vi uttala oss om till exempel området kring skolan, skolgården, mellanmålet och mycket mycket mer.


Alla anser att det finns både bra saker och dåliga saker med skolan idag. Det finns inte heller ett enkelt svar hur detta skall lösas på bästa sätt. Däremot kommer vi en bra bit på väg genom att se det som ett gemensamt intresse och ansvar att göra det bästa möjliga för våra barn med de resurser som finns i och för skolan idag. Skolan är en central del av barnens liv men det krävs ett gemensamt ansvar av både staten, kommunerna, skolledningar, rektorer, lärare och naturligtvis av föräldrar och vårdnadshavare samt inte minst eleverna själva för att nå dessa gemensamma uppsatta mål och visioner. Här anser jag att Hem och Skola har en viktig roll. Det är ett sätt att visa både intresse, engagemang och möjlighet att påverka barnens skolgång, fritid och kontakten mellan hemmet och skolan just genom att vara aktiv inom Hem och Skola både på lokal men också på förbundsnivå.

Cecilia Ekholm
Ordförande Strandnäs Hem och Skola i Mariehamn
Styrelsemedlem i Förbundet Hem och Skola i Finland och regionrepresentant för Åland