Tillbaka

Till föreningar, mars 2020

Till föreningens styrelse.

Föreningsbrevet riktar sig i framtiden till hela föreningens styrelse. Tanken med det är att det finns frågor som berör och intresserar flera i styrelsen och det är bra att tillsammans gå igenom det förbundet kan erbjuda er förening. Brevet sänds till dig som är ordförande eller sekreterare och det är fint om du kan ta upp innehållet i brevet under ert följande möte.

Mia Montonen och Mimmi Malik nya föreläsare
Vårt föreläsningsnätverk har fått ett tillskott i Mia Montonen. Hennes rubrik är Kärlek, tid och stresshantering – verktyg till att bli en bättre förälder. Mia Montonen är sjukskötare, pol.mag., arbetshandledare och utbildar sig till par-och familjeterapeut.
Mimmi Malik föreläser om nätanvändning och nätsäkerhet eller alternativt om mobbningsförebyggande arbete med barn och unga. Mimmi Malik, som jobbar som skolkurator, har redan tidigare föreläst i Hem och Skolas regi.
Mera information om hur ni kan anlita en av Hem och Skola föreläsare finns på vår webbplats:
https://www.hemochskola.fi/foreningar/forelasare/

Kallelse till förbundets årsmöte lördagen den 18 april kl.11 i Åbo
Välkommen att delta i förbundets årsmöte som hålls i Kvartersklubben, Henriksgatan 9 i Åbo. Kvartersklubben är belägen precis bredvid Åbo domkyrka. Alla medlemsföreningar inbjuds till årsmötet och föreningens officiella representant skall ha fullmakt för att ha rösträtt under mötet.
Vi inleder med fullmaktsgranskning kl.10.45 och börjar årsmötet kl.11.
Under mötet kommer det att väljas en del nya styrelsemedlemmar för att ersätta dem som är i tur att avgå. Är du eller någon i er förening en aktiv person som gärna delar med sig av erfarenheter från föräldraföreningsverksamhet och brinner för att nätverka och komma med och utveckla centralorganisationens, Förbundet Hem och Skolas, verksamhet? Då skall er förening skicka in en nominering av den personen inför årsmötet. Nu kommer det att behövas efterträdare till styrelsemedlemmar från Södra Österbotten, Östra Nyland, Åland och Västra Nyland. Uppdraget som styrelsemedlem innebär 5-6 styrelsemöten per år oftast i Helsingfors.
Medlemsföreningarna har rätt att nominera kandidater till styrelsen och skriva en motion till förbundsmötet. Nomineringar och motioner skall skickas in senast 4.4.
All information som behövs om årsmöte kommer att laddas upp:
https://www.hemochskola.fi/om-oss/arsmote/

Dialogpaus om hur främja barns välmående och lärande kl.12-14
Efter själva årsmötet ca kl.12 kommer vi att introduceras till en ny metod att mötas i samtal som kallas Dialogpaus. Metoden går ut på att fördjupa ett samtal kring ett visst tema som för Hem och Skola del naturligt är ta upp hur man tillsammans kan främja barns välmående och lärande. Alla närvarande uppmanas ta del i Dialogpausen som kan användas som metod att utveckla samarbetet också på lokal nivå. Här kan du läsa mera om Dialogpaus https://www.sitra.fi/sv/rondpaus/

Upprop till föreningar i Österbotten
Inom ramen för förbundets projekt Varje förälder söker vi några föreningar i Österbotten som vill ha en utmaning och pröva något nytt. Ni som funderat på att göra en extra satsning på ”män och läsning” har nu chansen att vara föregångare och tillsammans med oss testa ett nytt sätt att jobba i er förening. Män kan vara pappor, bonuspappor eller mor- och farfäder och man behöver inte alls vara en van läsare för att kunna delta.

Vi som arbetar inom projektet Varje förälder tar hand om innehåll och administration, föreningen rekryterar deltagarna. Hör av er till Petra Högnäs, petra@hemochskola.fi så berättar vi mera!