Tillbaka

Ledare: Engagemang på flera nivåer


När det yngsta av våra fem barn går ur lågstadiet våren 2022 kommer det att vara vår 18:e vårfest i rad i Bobäck lågstadieskola. Flera av de åren har jag suttit med i styrelsen för Hem och Skola i Bobäck, men det börjar vara några år sedan senast.
När vi föräldrar kom hem från höstens föräldramöten möttes vi ofta av ängsliga barn som undrade om jag nu säkert fortsätter i Hem och Skola. De upplevde att det var viktigt att vi var engagerade. Om inte annat så för att det gav ett backstage-pass till förberedelserna inför skolans årliga Halloween-disco.
De senaste åren har varken min hustru Ia eller jag, till våra barns besvikelse, varit aktiva på ett lokalt plan. Lyckligtvis finns det nationella förbundet som har tagit emot mig i sina armar.

Hem och Skola fungerar på flera plan. Dels har vi alla de lokala föreningarna som bidrar till att skolan, samarbetet mellan föräldrar och lärare, fungerar bättre. Föreningarna som fixar trevliga kvällar för föräldrarna, hjälper till med arrangemangen kring klassresan eller som organiserar kvällsprogram på skolan.

Tillsammans bildar vi ett tvärsnitt av vårt samhälle. Vi är föräldrar med olika erfarenheter, olika bakgrund, från olika delar av landet.

Dels har vi Förbundet Hem och Skola som håller i trådarna på ett nationellt plan, och stöder det arbete som görs i våra skolor och daghem. I styrelsen för förbundet sitter många nuvarande och före detta Hem och Skola-aktiva som utvidgat sitt engagemang till att gälla hela Svenskfinland.
När man har studerat de faktorer som inverkar på barns trivsel och framgång i skolan ligger föräldraengagemanget alltid högt uppe på listan, det innebär att vi föräldrar har insyn i skolans verksamhet och engagerar oss i den. Därför är Hem och Skola-verksamheten så viktig. Därför är det så viktigt att vi får med så många föräldrar som möjligt.

Förbundet Hem och Skola behöver hela tiden nya styrelsemedlemmar. Varje år stiger några åt sidan eftersom man inte får sitta i styrelsen hur länge som helst. Varje år ersätts de med nya aktiva föräldrar från olika delar av Svenskfinland. Tillsammans bildar vi ett tvärsnitt av vårt samhälle. Vi är föräldrar med olika erfarenheter, olika bakgrund, från olika delar av landet.
Hem och Skola är en totalt opolitisk organisation. Även om vi tar ställning till och debatterar aktuella samhälleliga frågor som berör skolan, barnen och föräldraskap sker det utan- ideologiska förtecken. Bara det är uppfriskande i den tid av ökad polarisering som vi har runtomkring oss.
I den här tidningen får vi bland annat läsa om mobbning. Det är en fråga som många av oss har erfarenhet av, och en konkret fråga som bevisligen kan motverkas av föräldraengagemang. Om vi föräldrar känner varandra och håller kontakt leder det automatiskt till mindre mobbning. Om vi bygger upp den kontakten genom att orda Halloween-discon i skolan eller genom att bara ordna en fest för oss föräldrar är sedan sekundärt. Och när du väl har upptäckt den undergörande verkan kontakten har, hoppas jag att du funderar på att fördjupa ditt engagemang genom att delta i arbetet på förbundsnivå. Ta gärna kontakt om du vill veta mera.


Anders Adlercreutz
Ordförande för Hem och Skola