Tillbaka

Alla föreningar har ett FO-nummer

Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen har förnyats 18 september 2019. De föreningar som inte tidigare haft ett FO-nummer har nu fått ett, de som tidigare haft ett håller kvar det de tidigare använt. För föreningars del ersätter FO-numret det gamla föreningsregisternumret.

Patent- och registerstyrelsen har förnyat sitt informationssystem och sina tjänster. Via deras webbplats kan man anmäla om föreningens ändrade uppgifter.

https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/foreningsregistret_fornyas.html