Tillbaka

Den nationella Hem och Skola-dagen

Initiativet till att uppmärksamma samarbetet mellan hemmen och skolan under en särskild dag togs av Suomen Vanhempainliitto – Finlands Föräldraförbund och Förbundet Hem och Skola 2011. Tanken var att skapa ett positivt och informellt möte årligen mellan föräldrar och skolan under den sista fredagen i september. Genom åren har den nationella Hem och Skola-dagens etablerats och under 2018 deltog över 1000 skolor i firandet. Av dem var 130 svenskspråkiga.

Idag är många organisationer och instanser med och stöder konceptet Hem och Skola-dagen: Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA, Finlands Kommunförbund, Bildningsarbetsgivarna, Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund. Social- och hälsovårdsministeriet stödjer Hem och Skola-dagen med medel från Veikkaus avkastning.

Till hemochskola.fi/dagen