Tillbaka

En kvart om dagen

Förbundet Hem och Skola lanserade lästräningsmetoden “En kvart om dagen” 1987 i Finland. Den utvecklades ursprungligen i England och spreds i de nordiska länderna via föräldraorganisationer. Metoden går i korthet ut på att läraren väljer att arbeta med “En kvart om dagen” i sin klass och involverar hemmen så att föräldrarna reserverar 15 minuter per dag för högläsning tillsammans med barnet. Metoden har varit en succé under tidigare årtionden och är populär än idag.

Såhär ser Hem och Skolas material ut idag:

För elever i årskurs 1-2

För barn på dagis