Tillbaka

Ta kontroll över tiden

Malin Wikström är Hem och Skolas redaktör


Det här numret av tidningen handlar till stor del om skärmar och skärmtid. Orsaken är att det i undersökningen Föräldrabarometern visade sig att många föräldrar är oroliga över barnens och de ungas skärmanvändning. Det finns de som opponerar sig mot begreppet skärmtid, och påpekar att man kan göra många olika saker med en mobiltelefon, läsplatta eller dator. Och det är sant, men så länge vi har tid som inte tillbringas framför en skärm till skillnad från tid som tillbringas framför en, behöver vi ord för att kunna diskutera fenomenet.
Det är förståeligt att vi föräldrar är oroliga över hur mycket tid barnen hänger över olika skärmar och vad det har för konsekvenser. Det ska vi vara. Samtidigt ska vi passa på att se oss själva i spegeln, det räcker inte med att förmana eller begränsa barnens användning.
Efter den senaste uppdateringen av operativsystemet i Apple-telefoner är det lätt att följa med sin egen och barnens skärmtid, och för andra telefoner finns det appar som gör samma sak, till exempel Quality Time. Utvecklingen av dem visar att vi är på väg mot en större medvetenhet, och kanske kan vi i framtiden på ett förnuftigt sätt lära oss använda skärmarna så att vi får ut det bästa av dem. Man kan ju hoppas. För vi behöver fortfarande förmågan till djup koncentration, djupläsning, reflektion, återhämtning, och vi behöver fortfarande kunna ha riktigt riktigt tråkigt då och då.


Malin Wikström
redaktör

redaktor@hemochskola.fi
Tidningen Hem och Skola 4/2018