Klassförälder

Har du valts till klassförälder i ditt barns skola? Grattis!

Du har en viktig uppgift framför dig och det finns mycket du kan göra. Aktiva klassföräldrar skapar god stämning i klassen. Då folk känner varandra och varandras barn minskar risken för mobbning och om problem uppstår är de lättare att lösa.

Ett gott socialt klimat medför också ett gynnsammare inlärningsklimat.

Att ordna program

Då du ordnar program är målet en starkare sammanhållning. Därför är det viktigt att försöka få med alla. Rikta gärna en alldeles speciell inbjudan till läraren. Då föräldrar, barn och lärare umgås utanför klassrummet öppnar det möjlighet till en naturlig dialog.

Programmet behöver inte vara märkligt, tyngdpunkten ligger på kravlös samvaro. Ibland kan det vara lyckat med program som på något sätt stöder det pedagogiska arbetet i klassen.

Din uppgift blir bra mycket lättare om du har en e-postlista över föräldrarna. Minns också att det inte är du som ska göra allt. Du kan vara koordinator, men delegera gärna uppgifter.

Programidéer

  • Fest – Samlas kring en bit mat och dryck.
  • Utomhuslekar – Spela boll, ordna stafettlekar eller lek vink tillsammans. Kanske föräldrarna kan lära barnen någon lek från sin egen barndom?
  • Arbetsplatsbesök – Vem jobbar var? Besök någon av föräldrarnas arbetsplatser.
  • Museibesök – Gå på museum tillsammans. Har undervisningen tagit upp något som kunde kompletteras med ett museibesök?
  • Skogspromenad – Gör en skogspromenad tillsammans. Alla kan ta med egen matsäck.
  • Morgonmål i klassen – Samlas till gemensamt morgonmål till tända ljus före arbetsdagen.