Bokpaket

Bokpaket

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd gällande bokpaket för åk 1 eller åk 5. Varannat år är det åk 1 och varannat år är det åk 5 som står i tur. Lärare i åk 5 som engagerar eleverna och deras föräldrar i ett läsprojekt har möjlighet att ansöka om ett bokpaket åt sin klass för år 2019. Ansökningstiden har avslutats. Bokpaketen kan sökas av svenskspråkiga klasser/skolor i Finland samt av grupper som läser modersmålsinriktad svenska i finskspråkiga skolor.

Bokpaketet till åk 5 skickas ut till skolorna under vecka 2 2019. Ett pedagogiskt material bifogas bokpaketen. Det pedagogiska materialet hittas också här

Ett pedagogiskt material ingick i bokpaketet som skickades till åk 1 i januari 2018. Finns här elektroniskt.

Klassuppsättningar av böcker!

Bästa modersmålslärare i gymnasiet!
Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd med att bevilja klassuppsättningar av böcker till svenskspråkiga gymnasier i Finland. Ansökningstiden har påbörjats och avslutas 10.4.2019. Mera information om böckerna och ansökningsblanketten hittas här:

Bästa modersmålslärare i åk 7-9!
Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd med att bevilja klassuppsättningar av böcker för åk 7-9 i svenskspråkiga skolor i Finland. Nu är det tid att ansöka om böcker till er skola. Här hittar ni mera information om böckerna och länken till ansökningsblanketten. Ansökan skall göras senast 10.4.2019.