Bokpaket lågstadier

Vi samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd om bokpaket för åk 1 och åk 5. Bokpaketet innehåller ca 10 noga utvalda böcker. Vartannat år är det lärare för åk 1 och vartannat år lärare för åk 5 som kan ansöka om ett bokpaket för sin klass. Bokpaketet ska gå vidare till kommande årsklasser i samma skola.
Bokpaketen kan sökas av svenskspråkiga klasser/skolor i Finland och av grupper som läser modersmålsinriktad svenska i finskspråkiga skolor.

För ansökan ska läraren planera hur eleverna och deras föräldrar engageras i ett läsprojekt.


Med bokpaketet följer ett pedagogiskt material. Materialet har utarbetats av Sydkustens landskapsförbund med målsättningen att inspirera lärare till att använda böckerna på ett mångsidigt sätt i undervisningen. Materialet finns tillgängligt i elektronisk form längre ner på sidan. Materialet får användas fritt, en lista på böckerna finns i materialet.

Ansökningsblanketten för bokpaketen är öppen 1.9-15.10. Böckerna skickas ut till klasserna i januari.

Hösten 2022 är det lärare i åk 5 som står i tur att anhålla om bokpaketet. Ansökningstiden tog slut 15.10.

Pedagogiska material

Pedagogiskt material för åk 1, för bokpaket utskickat i januari 2022.

Pedagogiskt material för åk 5, för bokpaket utskickat i januari 2021.

Pedagogiskt material för åk 1, för bokpaket utskickat i januari 2020.

Pedagogiskt material för åk 5, för bokpaket utskickat i januari 2019.

Pedagogiskt material för åk 1, för bokpaketet utskickat i januari 2018