En kvart om dagen - till föräldern

En kvart om dagen

• är en lästräningsmetod där din medverkan är viktig.
• är en metod där dagis/skolan och hemmet samarbetar.
• handlar om högläsning. Metoden har ökat många barns läsförmåga och intresse för läsning. Metoden passar alla barn oberoende av i vilket skede av läsinlärningen de är.
• poängterar att alla ska få utvecklas i egen takt och få känna glädjen av att lyckas.

Med starka språkkunskaper finns förutsättningar för framgång i vidare studier. Ett språk lär man sig genom att lyssna, tala, läsa och skriva mycket.

Vad gör föräldrarna?
– ber att barnet läser högt för dig/ du läser högt för barnet minst 15 minuter varje dag
– diskuterar gärna det lästa med barnet och förklarar vid behov svåra ord
– fyller kort i läsdagboken vad de läst (bokens namn, sidor) och om eventuella reflektioner, reaktioner eller frågor
– Barnet tar sedan med sig läsdagboken till skolan följande dag.

Genom högläsning kan du hjälpa ditt barn till:
• ökat ordförråd
• ökat intresse för läsning
• ökad empati och allmänbildning
Dessutom kan högläsningsstunden bli en angenäm gemensam upplevelse.