En kvart om dagen - till föräldern

En kvart om dagen

• är en lästräningsmetod där din medverkan är viktig.
• är en metod där dagis/skolan och hemmet samarbetar.
• handlar om högläsning. Metoden har ökat många barns läsförmåga och intresse för läsning. Metoden passar alla barn oberoende av i vilket skede av läsinlärningen de är.
• poängterar att alla ska få utvecklas i egen takt och få känna glädjen av att lyckas.

Med starka språkkunskaper finns förutsättningar för framgång i vidare studier. Ett språk lär man sig genom att lyssna, tala, läsa och skriva mycket.

Vad gör föräldrarna?
– ber att barnet läser högt för dig/du läser högt för barnet minst 15 minuter varje dag.
– diskuterar gärna det lästa med barnet och förklarar vid behov svåra ord.
– fyller kort i läsdagboken vad de läst (bokens namn, sidor) och om eventuella reflektioner, reaktioner eller frågor. Barnet tar sedan med sig läsdagboken till skolan följande dag.

Genom högläsning kan du hjälpa ditt barn till:
• ökat ordförråd
• ökat intresse för läsning
• ökad empati och allmänbildning
Dessutom kan högläsningsstunden bli en angenäm gemensam upplevelse.