HoS_Föräldramentor_i_skolan_LOGO

Föräldramentor

Föräldramentor i skolan – något för dig?

Många föräldrar upplever att de är ensamma i sitt föräldraskap och saknar sociala nätverk utanför familjen redan under småbarnstiden. Kanske känner du igen dig? Ett socialt nätverk ger en känsla av sammanhang och kan stödja familjens hantering av livspusslet och stressiga livsskeden.

Programmet Föräldramentor i skolan är till för att svara just på de här behoven genom att erbjuda mentorsverksamhet där en förälder som redan har barn i skolan hjälper och stöder en förälder med mindre erfarenhet av skolföräldraskapet. Vårt syfte är att med hjälp av programmet minska familjers känsla av utanförskap och ofrivillig ensamhet och samtidigt stärka dig som förälder i rollen som skolförälder.

Till en början erbjuds programmet fem pilotskolor och -föreningar i Svenskfinland (Korsholms högstadium, Sarlinska skolan, Smedsby-Böle skola, Åshöjdens grundskola och Borgaregatans högstadium).

Att som vuxen få en annan vuxen i liknande situation att prata med kan göra att det kännas lättare att närma sig ett problem eller en fråga där man kanske inte i första hand vill kontakta skolan

-Rektor på en av pilotskolorna

  • Har du barn som börjar första eller sjunde klass? Verksamheten riktar sig i första hand till dig. En stadieväxling kan medföra stora förändringar för er familj och för barnet. Är du nyinflyttad, har du barn med särskilda behov eller andra utmaningar eller önskar du annars bara stöd i din roll som skolförälder är du också välkommen med i verksamheten.

Till verksamhetsformerna hör bland annat att

  • utbilda föräldramentorer som kan vara ett stöd för nya föräldrar  
  • erbjuda föräldrar möjlighet att få en mentor, antingen i par eller i smågrupp  
  • ordna tematräffar som handlar om hur föräldrar kan stödja sitt barns lärande och skolgång 
  • erbjuda skolpersonal utbildning i betydelsen av gemenskap mellan föräldrar på skolnivå  
  • inspirera till aktiviteter i skolan som främjar gemenskapen bland föräldrar  
  • skapa möjlighet för pilotskolornas föräldrar och föräldraföreningar att skapa nätverk och erbjuda kamratstöd åt varandra 

Verksamheten inom programmet Föräldramentor i skolan kompletterar föräldraföreningsverksamheten och har ett starkare fokus på föräldrarna. Den kan öka din och andra föräldrars känsla av sammanhang och meningsfullhet genom att ni gör saker tillsammans. Föräldragemenskapen stödjer er i ert föräldraskap, vilket ökar hela familjens välbefinnande och främjar barnens lärande. 

Kontaktuppgifter:

Jocke Enegren
jocke.enegren@hemochskola.fi, 050 301 70 99

Christian Joffs
christian.joffs@hemochskola.fi, 044 317 34 74