_D2A1852
Tillbaka

Till föreningar mars 2022

Hej,

Kriget i Ukraina berör oss alla. Vi på Hem och Skola tänker att en Hem och Skolaförening kan ta ett aktivt grepp och bidra både då det gäller att skapa trygghet för våra barn och unga här hemma och för att hjälpa familjer i Ukraina. Många gör det redan via sina arbeten och helt privat. Det kan ändå vara skäl att fundera på föreningens roll just nu.Här kommer några förslag på vad föreningen kan göra:

• Att få tala om sin oro och sina känslor med andra kan ge både tröst och stöd. Ordna en träff för föräldrar där ni diskuterar det aktuella läget. Kanske någon från kommunen kan komma och berätta vilka stödtjänster kommunen kan erbjuda eller en sakkunnig som ger råd om hur man talar om kriser med barn och unga.

• En tät dialog mellan hemmet och skolan är alltid viktig men särskilt i krissituationer. Det är viktigt att skolan informerar hemmen om hur krisen behandlas i skolan. Föreningen kan gärna vara i kontakt med skolans rektor/ledning och fråga om det är något skolan och föreningen kan göra tillsammans, antingen för de egna familjerna och barnen eller för de drabbade i Ukraina. Det kan vara bra att göra något helt konkret, det hjälper både en själv och de drabbade. Att vi vuxna visar att vi är handlingskraftiga är också en viktig signal till våra barn och unga.

• Varje skola har ett elevvårdsteam som jobbar förebyggande med elevernas lärande, välbefinnande, hälsa och sociala ansvarstagande. Ta gärna kontakt med teamet och hör er för hur teamet behandlat den pågående krisen. Finns det något föreningen kan göra? Hur kan ni samarbeta?

• I många skolor i Finland har vi barn med rysk eller ukrainsk bakgrund. De här barnen är i en särskilt utsatt situation. Det har redan visat sig att en del av dessa barn har fått utså glåpord och utfrysning. En föräldraförening kan aktivt gå in och tala med både föräldrar och barn om att detta inte är acceptabelt.

Föreläsning
Hur stödja barns och ungas framtidshopp under tider av osäkerhet torsdagen den 17 mars kl.18 –19.30. Mirjam Kalland är professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet och ordförande för Mannerheims barnskyddsförbund. Läs mera Hem och Skola –Fokus Må bra: Mirjam Kalland om framtidshopp

Poddavsnitt om hopp

I senaste avsnitt av Vårdnadshavarens förklaring ställer vi frågan Hur ger vi våra barn och unga hopp?
Till podden

Med en vänlig hälsning,

Micaela
verksamhetsledare