Tillbaka

Till föreningar, december 2019

Bästa ordförande och övriga styrelsemedlemmar.

Den avgiftsfria grundläggande utbildningen
Tack till alla 84 föreningar som i oktober besvarade Förbundet Hem och Skolas förfrågan om hur föreningar ser på ifall och vad de vill stöda ekonomiskt. Det har hjälpt oss att skapa en uppfattning om vad läget är i föreningarna och skolorna.

Utbildningsstyrelsen har nyligen skickat ut nya anvisningar till skolor om avgiftsfria skolutflykter och lägerskolor.

På Hem och Skolas webbplats finns centrala tankar i frågan samlade ur ett föreningsperspektiv.

Utbildningsstyrelsens anvisningar om att man inte kan be enskilda föräldrar betala avgifter kan leda till att ännu fler förfrågningar om ekonomiskt stöd i framtiden riktas till föräldraföreningar. Det är bra om ni i er styrelse tar upp frågan till diskussion om, ifall och vad ni önskar ge bidrag till. Det är viktigt att diskutera vilka anskaffningar och aktiviteter som skall betalas av skolans upprätthållare, d.v.s. kommunen och vilka föräldraföreningen kan tänka sig att stöda. Det är mycket viktigt att dra gränsen så att föräldraföreningen inte står för kostnader för skolans ordinarie verksamhet.  Ifall det under åren uppstått en oklar praxis i er skola så är det viktigt att ta upp frågan med skolans personal och klargöra frågan. Förbundet Hem och Skola skickar information till kommunernas bildningsdirektörer och skolarnas rektorer i samma ärende.

Ny styrelse
Många föreningar har haft årsmöte under hösten. Ifall du nås av det här brevet per e-post så finns du registrerad som ordförande eller sekreterare i en förening. Ifall du inte längre är det så uppdatera uppgifterna till din förening.

Patent- och registerstyrelsen PRH är den officiella instansen som för bok över föreningar. Då föreningens namntecknare byts så behöver PRH en ändringsanmälan. Alla föreningar som inte tidigare haft ett FO-nummer har nu fått ett via PRH. Numret behövs då man ansöker om stipendier eller betalar ut löner. Det hittas genom att göra en sökning på PRH:s databas på föreningens namn.

Gamla papper att arkivera?
Svenska Centralarkivet SCA i Helsingfors tar emot Hem och Skola-föreningars arkiv. Ifall du är intresserad så ger SCA anvisningar hur materialet skall sorteras före arkiveringen. http://svenskacentralarkivet.fi/

Föräldrakvällar om spelkunskap?
Är ni intresserade av att ordna en kväll för föräldrar om digitalt spelande i er skola? Organisationen EHYT erbjuder en kostnadsfri kombination av lektioner för eleverna och en föräldrakväll till skolor. Ta kontakt med skolan i första hand och diskutera möjligheten att välkomna EHYTs sakkunniga. Utbildningsplanerare Annukka Såltin annukka.saltin@ehyt.fi, Tfn 050 435 4248,  ehyt.fi/sv ger också gärna mera information.

En nykter jul för barnens skull
Förbundet Hem och Skola är en av organisationerna som stöder kampanjen En nykter jul för barnens skull. Kampanjen påminner om att vuxnas användning av alkohol, också i måttliga mängder, kan skapa otrygghet för barn och unga.