Tillbaka

Guld värda tips

De flesta av oss vet att om man stressar och skyndar på små barn, eller större, behöver det inte betyda att de sätter i en extra växel och förstår att det är bråttom. Och att fast man tjatar och tjatar så städar inte ton-åringens rum sig självt. I det här numret av tidningen får vi några tips om vad vi föräldrar kan göra för att stödja våra barn. Föräldrawebben är en webbaserad kurs för tonårsföräldrar, som ska bidra till att skapa förståelse mellan tonåringar och föräldrar.
I en artikel berättar Katarina Perander-Norrgård, ny medarbetare på Hem och Skola, bland annat om självreglering, ett ämne som hon forskar i. Genom bättre självreglering kan stressen minskas. Katarina Perander-Norrgård har varit med i projektet Studera smart, och hon tipsar om fem videoklipp som producerats inom projektet, främst för dem som börjar studera vid universitet. Klippen finns på Youtube och fungerar också för yngre studerande, där finns tips om bland annat tidshantering.
Föräldrar kan hjälpa sina barn med att självreglera, skapa struktur och hantera tiden. Det förutsätter förstås att föräldrarna själva kan planera, strukturera och hantera tiden, ens lite grann. Och för den som behöver lite hjälp så funkar Katarina Perander-Norrgårds tips också för vuxna.


Malin Wikström, redaktör
redaktor@hemochskola.fi
Tidningen Hem och Skola 4/2019