Tillbaka

Om bokplast

Det pågick en rolig diskussion på Facebook om plastning av skolböcker. Har skolan rätt att kräva att familjerna plastar böckerna? frågar en kompis irriterat. Borde inte skolan stå för plasten?

En annan kompis svarar att hon den senaste veckan plastat elva böcker och nio häften. En tredje berättar att hon kategoriskt vägrar plasta vad lärarna än säger.

Pamela Friström

Hur miljövänlig är plasten? funderar nån. Borde inte skolan föregå med grönt exempel och uttryckligen avråda från plast. Borde man starta en namninsamling?

Hur är det med återvinning? Får man kasta plastade böcker i pappersinsamlingen, eller borde man riva loss pärmarna först? Det finns också bionedbrytbar kontaktplast, tror sig nån veta.

Diskussionen fortsätter i flera dagar. Folk kommer med idéer, den ena påhittigare än den andra, de de hejar på varandra och uppmanar varandra att våga gå emot strömmen. Det som började med en sur kommentar förvandlades till en härligt kreativ diskussion.

Det kan verka som en trivialt exempel, men det påminde mig om att det händer fina saker när föräldrar förenar sina krafter.

I det här numret av Hem och Skola hör vi inspirerande föräldrar som arbetar tillsammans för att rädda byskolan, för att fixa finaste skogsäventyret, och föräldrar som har gått igenom det allra svåraste och vill stötta andra familjer i kris.

Pamela Friström

redaktör

Tidningen Hem och Skola 3/2019