Tillbaka

Tidningen Vi och vår skola 1974-2010

“Vi och vår skola” är Tidningen Hem och Skolas föregångare. Tanken var genast från början att ta upp aktuella frågor som engagerar föräldrar. Såhär skriver förbundsordförande Björn-Olof Malmström i ledaren i Vi och vår skolas första provnummer 1974:

I dagens skolvärld händer det hela tiden någonting. Grundskolan håller nu på att införas, somliga kommuner har grundskola, i andra verkar ännu några år folkskolor och läroverk. Med grundskolan införs bland annat stödundervisning, tillvalsämnen och nivågruppering. Vet vi tillräckligt om vad detta innebär? Hur stor är skillnaden mellan olika skolor? Kan en familj med barn i en grundskola flytta till en ort, där det ännu finns folkskola och läroverk utan att barnens skolgång blir lidande?

Björn-Olof Malmström, Förbundsordförande 1974