DSC_0356
Tillbaka

Kampanjen Vuxna skapar vänskap, 2014

Kompisugglan, en handsydd färggrann mjukisuggla, var symbolen för Förbundet Hem och Skolas kampanj “Vuxna skapar vänskap”. Tanken var då uppmärksamma viktiga vuxna med anknytning till skolsamfundet. Föreningarna hade möjlighet att nominera personer som de uppfattade att var goda förebilder för oss andra vuxna i sitt engagemang och bemötande av eleverna.

De som premierades fick en kompisuggla, ett diplom och ära och berömmelse. Bland dem som premierades fanns bl.a. en skolfarfar, en vaktmästare, en som arbetade i skolköket, idrottsledare, lärare och aktiva i Hem och Skola. En positiv kampanj som bidrog till att synliggöra vuxna som gör skillnad.