Tillbaka

Föreläsningar om föräldrasamverkan

Förbundet Hem och Skolas sakkunniga föreläser för lärarstuderande och pedagoger inom småbarnspedagogiken om föräldrasamverkan. Föreläsningarna är en del av de utbildningsprogram Åbo Akademi och Helsingfors Universitet erbjuder blivande pedagoger.