Tillbaka

November 2018

Vinn en Popcorn-maskin till er förening!

Nu samlar vi in 50 innovativa små eller stora Hem och Skola-giv från föreningar. Skicka in era tips på bra verksamhet som er förening förverkligat under åren per e-post till adressen hemochskola@hemochskola.fi.

Bidragen kan bestå av text, bilder eller kanske en film? Bland alla bidrag som kommit in före 14.1 lottar vi ut två Popcorn-maskiner till de föreningar som tipsen handlat om. Både föreningens styrelse och privatpersoner kan sända in bidrag. I samband med att Förbundet fyller 50 år 2019 så kommer vi att publicera påhittiga bidrag som kan inspirera föräldraföreningsverksamheten.

Hur använda infon i Föräldrabarometern 2018?
Kanske du redan noterat att Förbundet Hem och Skola i samarbete med Suomen Vanhempainliitto nu offentliggjort resultaten i Föräldrabarometern 2018. Rapporten baserar sig på tiotusen föräldrars åsikter och erfarenheter. Rapporten visar klart att föräldrar med barn i grundskolan oroar sig för frågor som bl.a. digitalisering.

TIPS:
Ordna en föräldrakväll tillsammans med skolan och diskutera resultaten i Barometern. Hur stämmer de nationella resultaten överens med verkligheten i den egna skolan? Känner sig föräldrar delaktiga i sina barns skolgång? Vad kunde förbättras eller göras annorlunda? Upplever föräldrarna i er skola att de har redskap att stödja sina barn i skolarbetet och är läroplanen tillräckligt bekant?

Hem och Skola POP UP
Tack till alla personer som deltog i höstens regionala POP UP-träffar. Under träffen presenterades FöreningsKICKs verktygsduk för föreningsutveckling. Det är frågan om ett stort arbetsblad som en lokal styrelse kan samtala kring för att utveckla sin verksamhet och utarbeta en plan för kommande verksamhet. I arbetet med verktygsduken så tar man sats i frågan VARFÖR en förening finns till. Ifall er förening är intresserad av att får ett ex. av verktygsduken så har vi några extra på kansliet som vi kan skicka till den som önskar få en. Sänd beställningen till maarit@hemochskola.fi.

Uppdatera infon till förbundet
Kom ihåg att meddela oss på förbundet ifall ni bytt ordförande eller sekreterare i samband med ert årsmöte. En skild anmälan skall också skickas till Patent och registerstyrelsen PRH.