Mediekort

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor och dagis som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola eller dagis. Upplagan är 38.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.


År 2018 kommer tidningen Hem&skola att förändras

Tidningen Hem&skola kommer att utkomma fyra gånger per år. Tidningen sänds i fotsättningen också till dagis där det finns en föräldraföreningen som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Det innebär att upplagan kommer att öka till ca 38 000 ex.

Mediekortet för 2018 är ännu under arbete men de strategiska uppgifterna är följande:

Hem&skola 1/2018 utkommer v. 9. Materialdag för annonsörer 5.2.

Hem&skola 2/2018 utkommer v.18. Materialdag för annonsörer 9.4.

Hem&skola 3/2018 utkommer v.40. Materialdag för annonsörer 10.9.

Hem&skola 4/2018 utkommer v.48. Materialdag för annonsörer 5.11.

 

Annonsstorleken och pris följer samma principer som i Mediekortet 2017