24.5 GDPR Föreningars registerbeskrivning

Föreningsresursen ger råd om ny dataskyddsförordning

Samlad info om EU:s dataskyddsreform GDPR hittas via Föreningsresursen.

Då man har ett register så skall man förklara varför man har registret och hur det sköts.

En förening med sedvanlig verksamhet kan ha en beskrivning i stil med följande modell:

https://www.foreningsresursen.fi/administration/personuppgifter/modell_registerbeskrivning/

Förslaget är att kopiera texten, ha den som modell och komplettera den med er förenings uppgifter.