6.3 Uttalande om sexuella trakasserier i skolan

Suomen Vanhempainliitto och Förbundet Hem och Skola uttalar sig om sexuella trakasserier i skolan

Vuxna får inte blunda för sexuella trakasserier

Under den senaste tiden har media rapporterat om flera fall där lärare sexuellt har trakasserat barn. Berättelserna har varit uppskakande läsning. De skildrade fallen ligger flera år bakåt i tiden, men nya och motsvarande händelser äger rum hela tiden – framför våra ögon.

Suomen Vanhempainliitto och Förbundet Hem och Skola kontaktas av föräldrar vilkas barn behandlats på ett kränkande sätt i skolan. De här kontakterna präglas av hjälplöshet: det händer att barnet och föräldern inte blir tagna på allvar och skolan inte vill ingripa i händelserna.

Det kan hända att skolorna och rektorerna saknar mod eller helt enkelt enhetliga modeller för att sköta situationer av det här slaget. Utbildningsstyrelsen publicerade idag en handbok för anvisningar för hantering av sexuella trakasserier. Förbunden vill påminna om att varje utbildningsanordnare är skyldig att utarbeta en plan i anslutning till läroplanen för att skydda eleverna för våld, mobbning och trakasserier. Utbildningsanordnarna är också skyldiga att verkställa planen och att övervaka att den iakttas och genomförs. Planen skall utarbetas i samarbete med hemmen och i planen skall man också beakta situationer när en vuxen i skolan eller vid läroanstalten gör sig skyldig till kränkande behandling eller mobbning.

”Vi har tagit upp den här aspekten i olika arbetsgrupper och i ställningstaganden gång på gång – ofta utan resultat. Det är precis som om det saknades vilja att medge att det här fenomenet är verkligt. Det är som om vi var oförmögna att tro att det finns yrkesutbildade personer som beter sig olämpligt bland oss”, konstaterar Suomen Vanhempainliittos och Förbundet Hem och Skolas verksamhetsledare Ulla Siimes och Micaela Romantschuk. ”Vi betvivlar att man i tillräckligt hög utsträckning beaktat frågan i skolornas och kommunernas planer”, fortsätter de.

 

Förbunden konstaterar att största delen av alla lärare beter sig på ett sakligt sätt på jobbet. Vi får ändå inte blunda när kränkande behandling faktiskt äger rum. Varje barn har rätt att få växa, utvecklas och gå i skola utan att bli utsatta för sexuella trakasserier. Och varje vuxen är skyldig att ingripa i alla fall av trakasserier som han eller hon upptäcker.

 

Mera information:

Suomen Vanhempainliitto, Verksamhetsledare Ulla Siimes tfn 040-553 09 81

 

Förbundet Hem och Skola, Verksamhetsledare Micaela Romantschuk tfn 050-336 20 16