Fortbildning för personal

Vi erbjuder fortbildning för personal på skolor och daghem kring temat föräldrasamverkan och goda relationer mellan hem och skola/dagis. Innehållet i våra föreläsningar bygger mycket på forskning, men innehåller också egna erfarenheter och en hel del praktiska tips.

Exempel på teman som tas upp under föreläsningar/workshops:

  • Föräldrars betydelse för barnens skolgång
  • God kommunikation för goda relationer mellan hem och skola/dagis
  • Att göra föräldrar delaktiga
  • Interaktiva föräldramöten
  • Hur ordna värdegrundssamtal – samtal om värderingar
  • Samtal om lärande
  • Föräldrabarometern
  • Föräldraföreningsverksamhet och Förbundet Hem och Skola

En föreläsning brukar variera mellan 90 minuter (2-3 teman) och 3 timmar (3-4 teman), men det går bra att skräddarsy ett paket enligt behov.

Exempel på föreläsning: Interaktiva föräldramöten

Skulle föräldramöten i er skola må bra av en vitaminspruta? Då kan vi komma och inspirera ert kollegium till att ordna föräldramöten som är interaktiva och där föräldrarna får känna sig delaktiga.

Vi tar avstamp i forskning kring föräldrars roll i barns lärande och vikten av goda relationer. Vi kommer med en mängd konkreta tips på hur man i praktiken kan göra föräldrasamarbetet roligare och intressantare – med barnets bästa i fokus.

Vi lever som vi lär och därför är denna fortbildning interaktiv och deltagarna får själva prova på olika metoder.

Vi vet att för att kunna förnya en verksamhetskultur i skolan är det viktigt att hela kollegiet får bli inspirerat tillsammans. Därför träffar vi er gärna under t.ex. ett lärarmöte eller ett pedagogiskt café i er skola. Vi behöver minst två timmar tid på oss för att fortbildningen Interaktiva föräldramöten ska kunna vara så givande som möjligt.

Vem är vi:

Katarina Perander, sakkunnig på Hem och Skola, PeD, mamma till två barn.
Micaela Romantschuk, verksamhetsledare på Hem och Skola, ped.mag, mamma till tre barn.
Kontakta: micaela@hemochskola.fi, 050-3362016