Skolkontakt tips

Tips för att skapa kontakt mellan klasserna och intergrera Skolkontakt i undervisningen

För att en Skolkontakt ska leda till ett lyckat möte, måste kontaktklasserna ha möjlighet att lära känna varandra innan mötet. Då kan båda klasserna se fram emot mötet med förväntan.

Här följer några tips på hur du kan skapa denna kontakt och samtidigt integrera den i olika läroämnen.

• Eleverna i båda klasserna gör presentationskort om sig själva som skickas till kontaktklassen som kan sätta upp dem på väggen i klassrummet. Presentationskorten kan bestå av ett fotografi, beskrivning av hobbyn, intressen, vad eleven är bra på, vill bli bättre på osv.

• Klassen gör en gemensam reklamplansch om sin hemort som skickas till kontaktklassen. Vad är bra med just den egna hemorten, vad är värt att veta och se där. Tillsammans kan man också fundera på och dela med sig av vad man skulle vilja ändra på i sin hemort.

• Klasserna kan fundera på sitt eget språk, slang och dialekt och göra roliga ordlistor åt den andra klassen inför mötet.

• Klasserna gör en presentation av sin skola och t.ex. gallupar bland övriga klasser i skolan över favoritmusik, favoritböcker, filmer, tv-program, dataspel, hobbyn, drömyrken osv. Då kan klasserna jämföra likheter och olikheter mellan skolorna.
Presentationer av olika slag kan göras som filmsnuttar med hjälp av t.ex. pekplattor.

• Klasserna skriver traditionella brev till varandra, t.ex. kring ett tema som vänskap eller mobbning. De kan också använda sig av e-post, Skype eller motsvarande. Klasserna skickar julkort och vändagskort åt varandra. De kan starta en klassblogg som den andra klassen kan följa.

• I den mottagande klassen kan man utse kontaktelever (vänelever) som tar extra ansvar för att få den resande klassen att känna sig välkommen. Båda klasserna talar om fördomar och om att vara god representant för sin skola och hemort.

Kolla läroplanen

När du börjar planera en Skolkontakt är det bra att kolla upp hur verksamheten tangerar läroplanen i olika ämnen.

Mycket handlar naturligtvis om modersmål, om språket och olika typer av texter, t.ex. att skriva brev jämfört med att skriva e-post.

Ifall en Skolkontakt sammanfaller med att klassen läser om Finland i Omgivningslära så finns det många teman att plocka ut och jobba kring med Skolkontakt i tankarna. Skolkontakt kan också vara en repetition om klassen läst om Finland geografi och natur tidigare. Samma gäller naturligtvis Finlands historia. 

Bildkonsttimmar kan användas till att göra kort, planscher, reklam.

It-undervisning kommer in då man använder e-post, skriver blogg, gör filmer, söker information. 

KiVa-skola lektioner kan användas kring diskussion om fördomar och mobbningsförebyggande arbete.

Gallup-svar kan göras till olika diagram inom matematiken och under musiklektioner kan eleverna sjunga traditionella sånger från olika områden i Svenskfinland eller skriva egna sånger om klassen.

Tips på aktiviteter under mötet

Då ett Skolkontakt möte planeras funderar eleverna och lärarna tillsammans kring önskemål gällande program och aktiviteter. Det viktigast med mötet är att barnen får umgås med varandra.

Här följer några tips på vad man kan göra tillsammans.

• Den resande klassen besöker skolan, klasserna har en gemensam skoldag med lektioner i olika ämnen (t.ex. musik, bildkonst, engelska, drama).

• Klasserna gör en gemensam utfärd över dagen, besöker lokala sevärdheter eller gör en vandring i naturen.

• Klasserna gör grupparbeten i blandade grupper kring olika teman, t.ex. vänskap, Svenskfinland, hobbyn eller drömyrken.

• Klasserna skapar ett gemensamt konstverk, gör kortfilmer eller små teaterpjäser.

• Klasserna har en gemensam sportdag, frågesport, skattjakt, pulkaåkning eller reflexorientering.

• På kvällen ordnas det grillfest, disco, talangafton eller filmkväll.

• Mötet kan kombineras med en läsnatt på skolan, då båda klasserna övernattar och läser böcker hela natten.


Fundera tillsammans på användning av telefoner och sociala medier under mötet och Skolkontakt överlag. Det kan vara en del av projektet i undervisningssyfte. Eleverna får hålla sina föräldrar uppdaterade med vad som händer, skriva blogg i realtid och naturligtvis använda #Skolkontakt.

Tips för efterarbete och för att upprätthålla kontakten

Som med alla projekt i skolan är det viktigt att fundera på hur projektet avrundas och utvärderas. Det är dock viktigt att komma ihåg att syftet med Skolkontakt är att kontakten mellan klasserna upprätthålls på bästa möjliga sätt.

Här följer lite tips på efterarbete för fortsatt kontakt:

• Båda klasserna gör olika former av utvärderingar över mötet. Det kan vara presentationer i form av dagböcker, kollage, dramauppvisningar, konstverk, filmer, fotokväll för föräldrar m.m.
Från Hem och Skolas sida önskar vi att både resande och mottagande klassen skriver en utvärdering i form av en liten text med några bilder om mötet som vi kan sätta in på denna webbplats som inspiration åt andra klasser.

• Kontakten mellan klasserna kan upprätthållas på olika sätt: e-post, brev, sociala medier, videohälsningar, blogg osv.

• Klasserna utmanar varandra t.ex. att läsa böcker, göra miljövänliga gärningar, springa Unicef-runda osv.

• Klasserna planerar in träffar i samband med Stafettkarnevalen, Skolmusik, eller t.o.m. planerar en gemensam lägerskola.

Och så naturligtvis anhålla om Skolkontakt-bidrag för ett motbesök!