Skolkontakt steg för steg

Steg 1. Hitta en kontaktklass

Använd dig av kontaktytor du redan har. Ring upp en studiekompis som jobbar på lågstadiet i en annan region, ta kontakt med en ny elevs tidigare skola, eller en tidigare elevs nya skola eller din egen gamla skola. Men du kan också vara direkt i kontakt med en svensk eller finsk skola i ett område som intresserar din klass. Kom ihåg att när det kommer till kontakt mellan två svenskspråkiga klasser är målet med Skolkontakt att bredda elevernas kunskaper om Svenskfinland, vilket betyder att avståndet mellan skolorna måste vara tillräckligt långt. När det kommer till att skapa en kontakt med en finskspråkig klass lönar det sig också att passa på att bekanta sig med nya delar av Finland. Tänk gärna på kontraster som stor/liten skola, stad/landsbygd eller tvåspråkig/enspråkig miljö.

Då en kontakt etablerats är det bra att i ett tidigt skede bestämma vilken klass reser och vilken klass som står värd för mötet och en ungefärlig tidpunkt då mötet sker. Det går bra att redan i detta skede bestämma om ett eventuellt motbesök som kan göras under samma eller följande läsår.

Steg 2. Involvera föräldrar

Då en Skolkontakt skapats involveras föräldrarna i både resande och mottagande klassen. Detta gör du bäst på ett föräldramöte.

Förklara vad Skolkontakt går ut på och syftet med mötet. Motivera och inspirera.
I den resande klassen kan det behövas föräldrar som är villiga att komma med på resan.
I den mottagande klassen behövs föräldrar som är villiga att ta emot klassen (t.ex. för övernattning, program osv.)
Fundera på ifall Hem och Skola-föreningen i den resande och i den mottagande skolan kan hjälpa till på något sätt? Varför inte ordna ett jippo gästerna till ära?

Steg 3. Anhåll om bidrag

Som lärare i den resande klassen kan du vid detta skede be om offerter från bussbolag (kom ihåg att inkludera kostader för t.ex. chaufförens logi) eller kolla upp tågpriser för att kunna göra upp en budget inför anhållan om bidrag. Ifall klassen åker tåg, kan du också budgetera kostnader för eventuell lokaltrafik.

Anhållan görs av den resande klassen som får bidraget för resekostnaderna och en matpeng (10 euro/dag) för deltagarna. Bidrag täcker resekostnaden i sin helhet.

Alla ansökningar som uppfyller kriterierna beviljas bidrag. En rekvireringsblankett följer med beslutet om bidrag. Två veckor innan mötet skickas blanketten till Hem och Skola med den exakta budgeten och deltagarantal varefter pengarna betalas till önskat konto.

Alla deltagare får Skolkontakt namnlappar att fästa på kläder under besöket.

Steg 4. Skapa kontakt mellan klasserna och integrera i undervisningen

Den viktigaste biten i Skolkontakt är kontakten mellan barnen i kontakt-klasserna. Det är viktigt att barnen lär känna varandra långt innan själva mötet, så att de kan se fram emot att träffas. Kontakten mellan klasserna kan skötas t.ex. via e-post, Skype, brev, #skolkontakt – jobba med att skapa goda relationer och bygga upp förväntan.

Den viktigaste biten i Skolkontakt är kontakten mellan barnen i kontakt-klasserna. Det är viktigt att barnen lär känna varandra långt innan själva mötet, så att de kan se fram emot att träffas.

Kontakten mellan klasserna kan skötas t.ex. via e-post, Skype, brev, #skolkontakt – jobba med att skapa goda relationer och bygga upp förväntan.

Förankra Skolkontakten i årsplanen och undervisningen i olika ämnen:

Miljö och natur (Finlands geografi och biologi)
Modersmål (brev, texter, litteratur, finlandssvensk kultur)
It (e-post, sociala medier, blogg)
Mobbningsförebyggande arbete

Steg 5. Planera inför mötet

Som lärare i den mottagande klassen står du som värd för besöket. Fundera på vad skolan kan erbjuda för program och kom i samarbete med föräldrar, föräldraföreningen och eleverna överens om övernattningsmöjligheterna.

Tillsammans planerar ni tidtabeller, program och matpauser.Som lärare i den resande klassen planerar du resan, matpauser (ev. matsäck från skolan) och hur matpengen används. 

Steg 6. Mötet

Tiden under mötet spenderar klasserna tillsammans. Det kan ingå besök i skolan eller en gemensam skoldag, gemensamma utfärder, grupparbeten osv. Övernattningarna kan ske i skolan eller hemma hos elever.  
Då en Skolkontakt planeras funderar ni lärare tillsammans kring önskemål gällande program och aktiviteter. Det viktigaste med mötet är att barnen får umgås med varandra.

Steg 7. Utvärdera och håll kontakten

Efter mötet är det viktigt att ni som lärare funderar på hur ni kan upprätthålla kontakten mellan klasserna även efter mötet. Kanske planerar ni in ett motbesök, eller en träff på t.ex. Stafettkarnevalen. Klassen kan fortsätta med brevväxling, e-postkontakt osv.

Båda klassernas lärare fyller i utvärderingsblanketten efter besöket. Blanketten skickas per epost.