Frågor och svar om Skolkontakt

Varför Skolkontakt?

Barn och unga idag har ofta, tack vara digitaliseringen, ett brett globalt nätverk. Kontakten till och kunskapen om andra delar av Svenskfinland eller den finskspråkiga Finland kan däremot vara svaga.

Syftet med Skolkontakt är att öka de finlandssvenska barnens kulturella och språkliga identitet och att ge kommande generationer en stark känsla och förståelse för hela Svenskfinland, utan att ge avkall på det globala perspektivet. Ett annat syfte är att ge svenskspråkiga barn möjlighet att skapa kontakter till finskspråkiga barn.

Skolkontakt ger eleverna möjlighet att hitta nya vänner och besöka nya delar av Finland, vilket i framtiden kan leda till fler alternativ då det är dags att välja t.ex. studieort och fritidsresor.

En Skolkontaktresa redan i åk 3 eller 4 kan bidra till en god klassanda som gynnar klassen i många år.
Skolkontakt ger föräldrar en möjlighet att vara delaktiga i skolans verksamhet och dela detta äventyr med sitt barn. Samtidigt får föräldrar en bra inblick i hur klassen och det egna barnet fungerar i olika sammanhang.

Hur går jag till väga?

Börja med att hitta en kontaktklass som uppfyller kriterierna för Skolkontakt. Tänk också på andra kontraster mellan klasserna som stad/landsbygd, stor/liten skola, tvåspråkig/enspråkig miljö. Läs igenom hur processen kan se ut steg för steg. Bekanta dig med andra klassers Skolkontaktbesök via Skolkontaktbloggen. Involvera elever och föräldrar i planeringen. Gör upp en budget för resekostnaderna. Fyll i ansökan.

frågor och svar

  • Vem kan söka om bidrag för en Skolkontakt?
  • Alla som uppfyller kriterierna. Bidraget sökes av den lärare som ska resa med sin klass på ett Skolkontaktbesök.
  • Vad täcker bidraget?
  • Bidraget täcker resekostnaderna med t.ex. buss eller tåg (även busschaufförens övernattning, men inte övernattning för lärare/elever/föräldrar.) Alla resande får också en matpeng på 10 euro per person per resdag.
  • Resan ska ske över regiongränser. Vilka är regionerna?
  • Inom projektet har Svenskfinland delats in i regionerna Nyland, Åboland, Österbotten, Åland och språköarna. Kontakt med en finskspråkig klass kan skapas var som helst i landet.
  • När kan man anhålla om bidraget?
  • När som helst under året då kontakten är etablerad och ett möte är planerat.