Praktiska arrangemang

Engagemang

För att skapa en lyckad Skolkontakt som leder till möte behövs två entusiastiska lärare som känner att de vill ge sina elever denna upplevelse.
Det behövs två klasser på olika håll i Svenskfinland som vill lära känna varandra och som förväntansfullt ser fram emot ett möte.
Sist men inte minst behövs det föräldrar som som är välvilligt inställda till Skolkontakten och som vill ställa upp antingen genom att åka med på resan eller ta emot den besökande klassen.
Hem och Skola-föreningarna i kontaktklassernas skolor kan också involveras på olika sätt. Föreningen i den mottagande skolan kan t.ex. ordna ett jippo under besöket som hela skolan och den besökande klassen får delta i.

Finansiering

En Skolkontaktresa kan ordnas utan extra finansiering. Den resande klassens resekostnader samt en del av maten finansieras med Skolkontakt-bidraget. Den mottagande klassen ordnar logi och har eventuellt möjlighet att bjuda på skollunch, grillfest eller dylikt.
Båda klasserna kan om de vill fundera på att samla in pengar för andra kostnader (t.ex. inträdesavgifter) eller för att lyxa till besöket. Klasserna kan t.ex. ordna disco eller elevcafé, anhålla om bidrag från sin egna Hem och Skola-förening eller andra fonder och stiftelser för att samla ihop pengar till extra program.

Mat

Den resande klassen får en matpeng på 10 euro per person per resdag. Pengen kan användas på det sätt som passar resesällskapet bäst. Fundera också på vilket sätt skolan kan ersätta för de skolluncher som faller bort, t.ex. genom matsäckar med smörgås, frukt eller dylikt.
Den mottagande klassen kan kanske bjuda på skollunch under besöket. Klassen kan söka om bidrag för att baka semlor eller bullar och bjuda på mellanmål. Den mottagande klassens föräldrar eller skolans Hem och Skola-förening kan ordna en grillfest eller soppkök på kvällen i samband med andra aktiviteter.

Övernattning

Den resande klassen tar med sig sovsäckar och liggunderlag. Övernattningen kan ske i skolan eller hemma hos elever i den mottagande klassen. Det kan vara några familjer som ställer upp och tar emot grupper av elever, eller så kan gästerna delas jämnt mellan alla i klassen.