Familjevänlig skola

En familjevänlig skola får varje barn att känna sig värdefull och inkluderad. Familjevänliga skolor välkomnar alla familjer, inte bara dem som är lätta att nå. En familjevänlig skola gör det tydligt att alla lärare och annan personal värdesätter och samarbetar med alla elevers familjer, oberoende av familjestruktur eller bakgrund.

Vad är familjevänlig skola?

Varje skola, lärare och rektor samarbetar med föräldrar. Kan föräldrarna vara en ännu starkare resurs?

Genom att jobba för en familjevänlig skola kan er skola hitta den underliggande potentialen som finns i familjerna och bli mer professionell gällande föräldrasamverkan. Syftet är att öka kvaliteten i föräldrakontakten och få en enhetlig linje för föräldrasamverkan i skolan.

Modellen är riktad till kollegier i skolor, men det ingår också delar som är riktade till föräldraföreningar.

Hur ska vi göra för att bli en familjevänlig skola?

En del av modellen är att skapa en handlingsplan för en familjevänlig skola. Planen består av sju pusselbitar. Under pusselbitarna finns bakgrundsmaterial, frågor för att diskutera ämnet i kollegiet och verktyg för implementering och utvärdering. Under varje pusselbit finns också exempel på hur materialet kan tillämpas i dagis.

Pusselbitarna bildar en handlingsplan som beskriver skolans sätt att samarbeta med föräldrar och hurdana åtgärder skolan tar för att fortgående utvecklas i samarbetet. Pusselbitarna är inte hierarkiska – ni kan välja de bitar som just er skola har mest nytta av just nu!

Uppgörande av handlingsplanen får gärna göras i etapper, under ett eller flera läsår. Vi rekommenderar att ni arbetar med pusselbitarna på ett sätt som involverar hela personalen. Det är bra att komma ihåg att en handlingsplan i en skrivbordslåda inte utvecklar verksamhetskulturen. Ge processen tid och våga pröva på något nytt!

Material