Bokpaket till skolor

Från och med hösten 2023 ska skolorna ansöka bokpaket via Lisi Wahls stiftelses elektroniska ansökningssystem, ansökningstiden är 1.9-15.10. Hösten 2023 delas bokpaket ut till årskurs 1.

Vartannat år är det årskurs 1 (ojämna årtal) och vartannat år årskurs 5 (jämna årtal) som kan ansöka om ett bokpaket för sin klass.

Högstadier och skolor på andra stadiet ska ansöka om bokpaket på våren, ansökningstiden är 1.3-15.4.