Material för skolor och daghem

Inom projektet Varje förälder (är en resurs för sitt barn) har det utvecklats material för skolor och daghem. Materialet finns till för att stöda och utveckla samarbetet med hemmet.

Materialet hittar du här: Familjevänlig skola

Mer info: Linda Björkgård, linda@hemochskola.fi