Examensarbete

INTRESSERAD AV SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH SKOLAN?

Vi söker en studerande som vill göra sitt examensarbete inom detta tema.

Förbundet Hem och Skola driver projektet Varje förälder (2018–2021) i Österbotten och letar efter studerande med intresse av att forska i förälderns roll i barnets lärande. I projektet samarbetar vi med skolor, daghem och föräldraföreningar i Österbotten, där eventuell datainsamling för examensarbete kan genomföras. Vi är speciellt intresserade av förälderns syn på samarbetet och deras upplevelse av delaktighet ifråga om barnens lärande.

Ta gärna kontakt, så kan vi tillsammans fundera om det här skulle vara något för dig!

Petra Högnäs, petra@hemochskola.fi, 040 090 57 15

Linda Björkgård, linda@hemochskola.fi, 046 922 11 12