Aktuellt inom projektet

Projektet Varje förälder samarbetar med skolor, daghem och föräldraföreningar i Österbotten. Här finns samlat material om det som sker inom projektet under läsåret 2019-2020. På grund av coronaviruset flyttas en del av träffarna framåt och genomförs under hösten 2020.

Aktuellt inom projektet

Föreningsträff

Du som som är styrelsemedlem i en föräldraförening! Kom med och träffa andra föreningsaktiva och hör vad de har på gång i sina föreningar! Vi bjuder in föreningsaktiva från alla föräldraföreningar/Hem och Skola - föreningar till träff i Lagmansskolan, 5.2. kl. 18.00 – 20.00. Temat för träffen är kommunikation och...

Aktuellt inom projektet

Familjevänlig skola/daghem

Vi utvecklar en modell för skolor och daghem för att stärka samarbetet med föräldrar genom att tillsammans jobba för en enhetlig linje gällande föräldrasamverkan. Modellen består av föreläsningar och workshops, som inspirerar skolans personal att utvecklas i föräldrasamverkan och bidrar till en familjevänlig verksamhetskultur. De olika delarna bygger på varandra...

Aktuellt inom projektet

Föräldrastödsgrupp

Vi ordnar kamratstödsgrupper för föräldrar med annan kultur- eller språkbakgrund för att öka föräldrarnas delaktighet i skolan. Diskussionsträffarna är uppbyggda kring ett tema och man jobbar i grupp för att stärka deltagarnas handlingskraft med utgångspunkt i deras egen erfarenhet. Skolan är den viktigaste arenan för inkludering och integration av nyanlända...