Aktuellt inom projektet

Projektet Varje förälder samarbetar med skolor, daghem och föräldraföreningar i Österbotten. Här finns samlat material om det som sker inom projektet under läsåret 2019-2020. På grund av coronaviruset flyttas en del av träffarna framåt och genomförs under hösten 2020.

Aktuellt inom projektet

Hållbar kommunikation

Kommunikationen med vårdnadshavare Ligger samarbete mellan hem och skola dig nära om hjärtat?Vill du förmedla det positiva arbete som görs i skolan till hemmen?Vill du utveckla en familjevänlig verksamhetskultur i din kommun?Då kan du vara den kommunikationsmentor som behövs i din kommun! CLL:s projekt Hållbar kommunikation ordnar en utbildning för...

Aktuellt inom projektet

Familjevänlig skola/dagis

Vi utvecklar en modell för skolor och daghem för att stärka samarbetet med föräldrar genom att tillsammans jobba för en enhetlig linje gällande föräldrasamverkan. Modellen består av föreläsningar och workshops, som inspirerar skolans personal att utvecklas i föräldrasamverkan och bidrar till en familjevänlig verksamhetskultur. De olika delarna bygger på varandra...

Aktuellt inom projektet

Föräldrastödsgrupp

Vi ordnar kamratstödsgrupper för föräldrar med annan kultur- eller språkbakgrund för att öka föräldrarnas delaktighet i skolan. Diskussionsträffarna är uppbyggda kring ett tema och man jobbar i grupp för att stärka deltagarnas handlingskraft med utgångspunkt i deras egen erfarenhet. Skolan är den viktigaste arenan för inkludering och integration av nyanlända...