Aktuellt inom projektet

Projektet Varje förälder samarbetar med skolor, daghem och föräldraföreningar i Österbotten. Här finns samlat material om det som görs just nu inom ramen för projektet. Se också vår evenemangskalender.

Aktuellt inom projektet

Föräldraträff för föräldrar med barn i Kvevlax lärcenter

Föräldraföreningen vid Kvevlax lärcenter välkomnar dig med på en kväll för en familjevänlig skola 10.10 kl. 18-20. Kvällen ordnas i Kvevlax lärcenter i samarbete med Förbundet Hem och skolas projekt Varje förälder. Som en del av Kvevlax lärcenters satsning att vara med och utveckla en modell för Familjevänlig skola, ordnas...

Aktuellt inom projektet

Familjevänlig skola/daghem

Vi utvecklar en modell för skolor och daghem för att stärka samarbetet med föräldrar genom att tillsammans jobba för en enhetlig linje gällande föräldrasamverkan. Modellen består av föreläsningar och workshops, som inspirerar skolans personal att utvecklas i föräldrasamverkan och bidrar till en familjevänlig verksamhetskultur. De olika delarna bygger på varandra...

Aktuellt inom projektet

FÖRENINGSTRÄFFAR

Du som är styrelsemedlem i en föräldraförening:Vill du träffa andra föreningsaktiva och höra vad de har på gång i sina föreningar?  Dela erfarenheter och diskutera föreningens uppgift och samtidigt höra mera om förbundet Hem och Skola? Vi bjuder in styrelsemedlemmar från alla föräldraföreningar till träffar under året. Vi hoppas på...

Aktuellt inom projektet

Föräldrastödsgrupp

Vi ordnar kamratstödsgrupper för föräldrar med annan kultur- eller språkbakgrund för att öka föräldrarnas delaktighet i skolan. Diskussionsträffarna är uppbyggda kring ett tema och man jobbar i grupp för att stärka deltagarnas handlingskraft med utgångspunkt i deras egen erfarenhet. Skolan är den viktigaste arenan för inkludering och integration av nyanlända...

Aktuellt inom projektet

Kurs för föräldrar i Vörå

Starka tillsammans - att stärka välbefinnandet hos familjen Hem och Skola föreningarna vid Tegengrenskolan och Koskeby skola bjuder i samarbete med Hem och Skolas projekt Varje förälder och Folkhälsan in till kurs för alla föräldrar. Det övergripande målet med kursen är att stärka psykologiskt välbefinnande och resurser hos föräldrar och...