Kör i skolan

Projektet kör i skolan får en fortsättning under läsåret 2021-2022!

I samarbete med lokala Hem och Skola-föreningar och De ungas musikförbund DUNK satsar Finlands svenska sång och musikförbund (FSSMF) nu på barnkörer årskurs 3-6 i skolor över hela Svenskfinland. Hem och Skola-föreningar står för de praktiska arrangemangen av klubbverksamheten medan FSSMF administrerar projektet. DUNK bistår med repertoaren till körklubbarna samt i informationsförmedlingen och kontakten till skolorna

Mera info får via fssmf.fi och via bildlänken nedan: