Kör i skolan

I samarbete med lokala Hem och Skola-föreningar och De ungas musikförbund DUNK satsar Finlands svenska sång och musikförbund (FSSMF) nu på barnkörer i skolor över hela Svenskfinland. Projektet Kör i skolan strävar efter att starta nya körklubbar i upp till 30 skolor för elever i årskurs 3-6. Hem och Skola-föreningar står för de praktiska arrangemangen av klubbverksamheten medan FSSMF administrerar projektet. DUNK bistår med repertoaren till körklubbarna samt i informationsförmedlingen och kontakten till skolorna

Mera info får via fssmf.fi och via bildlänken nedan: