Årsmöte 28.4.2023

Förbundet Hem och Skolas årsmöte är fredagen den 28 april 2023 kl. 18.30 på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. Det är också möjligt att delta digitalt. Vi skickar en länk på mötesdagen.Nominera nya medlemmar till förbundsstyrelsen!
Nu är det dags att nominera nya medlemmar till Hem och Skolas förbundsstyrelse. Tre av nuvarande styrelsens medlemmar avgår. Mandatperioden inleds direkt efter årsmötets slut.

Nomineringsblanketten ska skrivas ut, fyllas i av ordförande och mejlas till hemochskola@hemochskola.fi, eller skickas till Förbundet Hem och Skola i Finland, Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors senast 14.4.2023.

Har du frågor om nomineringen? Kontakta gärna vår verksamhetsledare Micaela Romantschuk: micaela@hemochskola.fi, 050 336 20 16

NomineringsblankettMotioner till årsmötet
Finns det någon aktuell fråga som Förbundet Hem och Skola borde lyfta fram och engagera sig i? Det går bra att lämna in förslag till motioner som behandlas på årsmötet i april. Alla föreningar kan lämna in motioner senast 14.4.2023 via det här formuläret:

Motionsblankett


Övriga blanketter och övrigt material

Föredragningslista
Röstlängd
Årsberättelse 2022

Bokslut 2022 inklusive revisionsberättelse

Budget 2023
Fullmaktsblankett
Fullmaktsblanketten ska skrivas ut, fyllas i av ordförande och mejlas till hemochskola@hemochskola.fi, eller skickas till Förbundet Hem och Skola i Finland, Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors.