Värdegrunden: innebörd i den dagliga verksamheten?

Hem och Skola har anlitat prof. Kennert Orlenius som sakkunnig i att skapa ett material för skolan om hur man kan leda en diskussion med föräldrarna om skolans värdegrund.

Kennert Orlenius är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås, Sverige. Han arbetar med forskning om värdegrundsfrågor och yrkesetik och har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och kompetensutveckling för lärare inom förskolan och skolan. Han har tidigare arbetat som lärare i grundskolan under ca femton år. Författare av bland annat böckerna Värdegrunden – finns den? samt Den värdefulla praktiken. Yrkesetik i pedagogers vardag (båda utgivna på Liber, den senare boken tillsammans med Airi Bigsten).

Värdegrunden: innebörd i den dagliga verksamheten? Består av Del 1&2 som kan skrivas ut eller  beställas i tryckt form till skolan för lärare eller den person som leder diskussionen. (28 sidor)

Del 3  är tilläggsinformation för läraren som leder diskussionen om skolans värdegrund. Det materialer finns endast på webben. (17 s.)

2015

Den tryckta upplagan är slut

 

 

Beställbart tryckmaterial

Medlemsföreningar och skolor kan beställa en del av vårt material gratis. Notera att materialpaketet måste lösas ut från postkontoret inom en vecka, ifall det returneras till oss som oinlöst så fakturerar vi samtliga postkostnader av beställaren.

Här hittar du en lista på beställbart material.