64455.jpg

Tala med ditt barn - om sexuella trakasserier

Hur ta upp frågor om kroppslig integritet och respekt med ditt barn?

Tala med ditt barn - om sexuella trakasserier.

Varför och hur uppkommer sexuella trakasseriet?
Att bryta tystnadskulturer
Att tala är guld
Vad gör vi då vi är oroliga över att något hänt eller skulle kunna hända?
Vi kan på olika sätt stöda våra barn att bygga en trygghet i sin kropp och sexualitet.

Materialet har skrivits av likabehandlingskonsult Malin Gustavsson.

2018

Beställbart tryckmaterial

Medlemsföreningar och skolor kan beställa en del av vårt material gratis. Notera att materialpaketet måste lösas ut från postkontoret inom en vecka, ifall det returneras till oss som oinlöst så fakturerar vi samtliga postkostnader av beställaren.

Här hittar du en lista på beställbart material.