Mediekort

För annonsörer: Mediekortet 2018

Förbundets tidning heter Hem och Skola. Den delas ut i skolor och dagis som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola eller dagis där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet. Upplagan är 38.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland

 

Tidtabeller

Hem och Skola 1/2018 utkommer v. 9. Materialdag för annonsörer 5.2.

Hem och Skola 2/2018 utkommer v.18. Materialdag för annonsörer 9.4.

Hem och Skola 3/2018 utkommer v.40. Materialdag för annonsörer 10.9.

Hem och Skola 4/2018 utkommer v.48. Materialdag för annonsörer 5.11.