61050.jpg

”Ny plan ser barnen som individer”/Dagisspecial 2017

I den nya planen för småbarnspedagogik har både barn och föräldrar mer att säga till om. Samtidigt för den nya läroplanen med sig ytterligare blanketter och bilagor som ska fyllas i.

– Om jag tänker tillbaka på hur det var när jag började som barnträdgårdslärare för 36 år sedan har förändringen varit enorm, både på gott och ont, säger Stina Saari som är enhetsansvarig på Folkhälsans daghem Gunghästen i Åbo.

Det goda med den nya planen, menar Saari, är att man ser barnen som individer och att de får växa i sin egen takt.

– Just det här att barnen har individuella planer med personliga mål, det tycker jag är väldigt bra, säger Saari.

Det negativa i utvecklingen är pappersarbetet.

– Det har blivit alldeles otroligt mycket mera pappersarbete under åren, och den nya planen för med sig ytterligare papper, blanketter och bilagor som ska fyllas i. Min åsikt är att det är tid som är bort från barnen.

Stina Saari framhåller att problemet ändå inte är planen i sig, utan resurserna.

– Barnträdgårdslärarna har planeringstid inprickad i arbetsschemat, men den tiden är till för att planera verksamheten, och det här är planering utöver det. Det är tyvärr ett evigt pusslande med arbetstiden, säger hon.

Barnets egen plan

Den nya planen för småbarnspedagogik trädde i kraft den första augusti. För förs-ta gången är planen en nationell norm, vilket innebär att den är bindande för alla som arbetar inom småbarnspedagogiken, både inom den privata och den offentliga sektorn. Tidigare planer var enbart rekommendationer.

– Det här är en jätteviktigt förändring. Det handlar om att alla barn erbjuds samma möjligheter till pedagogisk verksamhet, säger Stina Saari.

I och med den nya planen ska varje barn också ha en egen plan för småbarnspedagogik, med personliga mål och åtgärder som stödjer barnets utveckling, lärande och välbefinnande.

– Alla behöver inte vara på samma sätt eller göra samma sak. I stället sätter vi oss ner och funderar på varje barn: vilka styrkor har barnet och var behövs det stöd? Och här är vi måna om att också höra föräldrarna, säger Saari.

Hon förklarar att föräldrarnas önskemål tidigare tagits i beaktande i olika former av responsförfrågningar och utvecklingssamtal, men nu ska föräldrarna få delta mera konkret.

Den nya planen betonar uttryckligen både barns och föräldrars rätt att bli hörda och vara delaktiga i verksamheten. All kunskap finns inte längre inom fyra väggar. 

– Jag tror att det är av väldigt stor betydelse för barnens trygghetskänsla att de känner att de blir hörda och sedda. Det är också något som vi har funderat mycket på hos oss, hur vi rent praktiskt ska ta delaktigheten i beaktande på vårt daghem, säger Saari.

Hon framhåller att det sist och slutligen ofta handlar om ganska små saker – att ha en öppen inställning, att vara flexibel och att lyssna på vad barnen önskar och tänker. 

– Om barnen är ivriga på att göra något annat än det som är planerat kan vi tillsammans fundera på hur det går att förverkliga. Planerade dagsprogram är inget självändamål, säger Saari. 

Barnet en likvärdig part

Enligt Marina Lundkvist, som är forskare och universitetslektor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet, har fokus på delaktigheten väckt en del frågor ute på fältet. En del frågar sig om det är barnen som nu ska styra och ställa?

– Jag pratade nyligen med mina barnträdgårdslärarstudenter om precis det här, att de som blivande småbarnspedagoger fortfarande har ansvaret, men att barn har rätt att bli sedda och hörda.

Enligt Lundkvist visar forskning att barns vardag ofta är full av saker som de måste göra, och att vuxna ibland glömmer att ta barnens egna initiativ, tankar och funderingar i beaktande. Det ska inte vara så att barnen får göra som de vill, men de ska räknas som en likvärdig part som har rätt att delta i beslut i vilka de har förmåga att vara med och bestämma, och påverka utformningen av sin daghemsvardag.

– Det handlar om att synliggöra barnet, och det är ett framsteg som jag är otroligt glad för.

Lundkvist säger att den nya planen inte har lett till några större förändringar i utbildningsprogrammet för barnträdgårdslärare. Hon ser läroplanen snarare som ett ställningstagande för pedagogiken, vilket ju redan är ett tyngdpunktsområde inom barnträdgårdslärarutbildningen.

Text och foto: Pamela Friström.

 

Fakta

Den nya planen för småbarnspedagogiken trädde i kraft den 1 augusti i år.

Planen är för första gången ett bindande dokument som styr verksamheten i daghem, inom familjedagvården och övrig småbarnspedagogik. Politiker, tjänstemän och personer som arbetar med barn, såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn, är alla skyldiga att följa planen. 

Planen omfattar tre nivåer: nationella grunder som slagits fast av 

Utbildningsstyrelsen, lokala planer som utformas av kommunen eller serviceproducenten och en personlig plan för varje barn.

All verksamhet ska vara pedagogiskt motiverad, så att barnets bästa och behov är i fokus.

Delaktighet betonas mer än förr. Barnets önskemål och åsikter ska klarläggas tillsammans med vårdnadshavarna.

Läs mer på oph.fi/utbildning_och_examina/smabarnspedagogik

Källa: Utbildningsstyrelsen.

62596_t.jpg

Ledare: Lång väg att gå efter #metoo Nr 1/2018

Många människor har gått omkring och burit på en hemlighet. En gammal oförrätt som legat i minnets dunkla vrå och gnagt på självkänslan, på självbilden. Var det mitt fel? Kunde jag ha undvikit det? Varför jag?Läs mera »
62595_t.jpg

Kolumn: Tidning för alla åldrar Nr 1/2018

Ett tema för årets första nummer av den här tidningen brukar vara ungas val efter grundskolan. Den här gången blev det inte så, vi har valt att bland annat fokusera på efterdyningarna av #metoo- och #dammenbrister-kampanjerna, ett tema som vi inte kan ignorera. Läs mera »
62593_t.jpg

Kunskap kan skydda mot övergrepp Nr 1/2018

Efter #dammenbrister och #metoo-kampanjerna var det många skolor som hörde av sig till experterna Malin Gustavsson och Suss Åhman. Barn och unga behöver få kunskap om sexuella trakasserier, och om vad som är rätt och fel, också riktigt små barn.Läs mera »
62592_t.jpg

Börja prata om sexuella trakasserier tidigare Nr 1/2018

Det är bra att #metoo skapat uppmärksamhet kring viktiga frågor, säger studerande och lärare vid Ålands lyceum. Där har man i år lyft upp sexuella kränkningar mer än vanligt inom ramen för kursen i hälsokunskap. Läs mera »
62591_t.jpg

Teaterpedagoger inspirerades av #metoo Nr 1/2018

Efter #metoo-kampanjen bestämde sig teaterpedagogerna på Wasa Teater för att göra något konkret för att uppnå förändring. Resultatet blev ett studiematerial för för barn och unga.Läs mera »
62590_t.jpg

Elever lär sig rädda liv Nr 1/2018

Tryckförband, stabilt sidoläge, medvetslöshet och krampanfall, det hinner hända mycket under en lektion i första hjälpen. Rätt attityd och grundläggande kunskaper kan rädda liv. Läs mera »
62589_t.jpg

Ett skrivande utan gränser – och utan pengar Nr 1/2018

Att vara kritikerrosad och prisbelönt författare är ingen garanti för ett flott leverne. Utan sociala skyddsnät och med månadsinkomster som ofta är lägre än ett kassabiträdes, är det en utmaning att försörja två barn. Men Johanna Holmström har prioriterat någonting långt viktigare: tid.Läs mera »
62588_t.jpg

Föräldrar efterlyser kamratstöd Nr 1/2018

Var femte Kimitoungdom dricker sig full minst en gång per månad, visar en hälsoenkät. Nu söker föräldrarna stöd av varandra för att få bukt med alkoholkonsumtionen bland ungdomarna.Läs mera »
62587_t.jpg

”Våga vara tydlig gällande alkohol” Nr 1/2018

En av Hem och Skolas nya föreläsare, Anne Ahlefelt, föreläser om rusmedel. Hon har lång erfarenhet av att prata med föräldrar, elever och lärare om ämnet, och hon uppmanar föräldrar att vara tydliga och sätta gränser i frågan.Läs mera »
62586_t.jpg

Kolumn: Talkoandan är död – länge leve talkot! Nr 1/2018

Ett av de vackraste orden jag vet på finska är talkoot. Talkoot definieras i ordboken som ”kyläkunnan, naapureiden, työtovereiden tms. vapaaehtoinen palkaton työntekotilaisuus, johon tavallisesti liittyy autettavan tarjoama kestitys”. Alltså ett oavlönat tillfälle där en grupp människor arbetar mot ett gemensamt mål. Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.