61044.jpg

Här är pekplattor en del av vardagen/Dagisspecial 2017

Redan i förskolan får de bekanta sig med tekniken och när de börjar skolan får varje elev i Vasa övningsskola en egen pekplatta. Tekniken används flitigt i undervisningen genom hela grundskolan, men endast då det är motiverat, säger läraren Fred Holmsten.

– Den här gruppen ska läsa in läsläxan på Seesaw och den andra löser uppgifterna i matematik. Ni ska också rita och förklara hur ni har räknat additionsuppgifterna, säger Fred Holmsten åt eleverna i klass 2 A i Vasa övningsskola.  

Det är måndag morgon och undervisningen är i full gång. Eleverna sätter sig snällt vid pulpeterna men tar inte fram papper, häften eller pennor – utan pekplattor. Sedan några år tillbaka får alla nya elever i Vasa övningsskola egna pekplattor och tekniken används mycket flitigt.

– Sedan 2016 följer vi en digital lärstig som grundar sig på att vi ser informationsteknik som en naturlig del av undervisning, studier och lärande. Det går inte längre att förbise att teknik används i allt yngre åldrar och det innebär att vi måste hänga med i utvecklingen och utrusta dem rätt, förklarar Holmsten.  

Kortare steg

Den digitala lärstigen vid Vasa övningsskola börjar i förskolan där barnen har en uppsättning med pekplattor. Redan då får barnen lära sig att använda tekniken. 

– Då blir steget från förskolan till ettan kortare. Vi har olika definierade färdighetsnivåer för varje årskurs. 

Enligt Holmsten rimmar också satsningen på informationsteknik väl med den nya läroplanen som betonar ett flertal kompetenser, som till exempel vardagskompetens, digital och kulturell kompetens. 

– Informationsteknik har knytpunkter med flera av kompetenserna. Vi använder tekniken som ett verktyg som höjer nivån på undervisningen. Dessutom har vi märkt att användningen av pekplattor motiverar. 

Många fördelar

Fred Holmsten ger ett exempel. I stället för att ha utvärdering i religion med papper och penna används ett program som heter Kahoot. 

– Eleverna kopplar upp sig med sina pekplattor till Kahoot och det programmet gör utvärderingen till något som påminner om frågesport på webben. Eleverna tycker det roligt och de lär sig på ett annat sätt, säger han. 

Flera andra fördelar med informationsteknik blir tydliga under den pågående lektionen. När eleverna läser in läsläxan på pekplattan sparas filen i en mapp. På kvällen när läxorna görs kan de öppna mappen tillsammans med föräldrarna. 

– De sparar alla sina arbeten till mappen som delas med föräldrarna och mig. Till den mappen kan vi också uppdatera bilder och videor. Föräldrarna får därmed god insyn i vad eleverna gör i skolan – ibland till och med i realtid, säger Holmsten. 

Tekniken har också förändrat hans roll som lärare. 

– Jag behöver inte gå omkring och lyssna hur de läser under lektionen utan det kan jag göra senare. Det ger mig mer tid att se individen och jag är mera närvarande som handledare, konstaterar han. 

Inte alltid motiverat

Holmsten kan tillämpa tekniken som pekplattorna erbjuder i stort sett i alla ämnen. Men trots det används pekplattor endast när det verkligen är motiverat. 

– Vi använder pekplattor dagligen men det är absolut inte alltid motiverat att använda teknik. Endast när det ger ett mervärde, det vill säga höjer nivån på undervisningen, gör vi det. Tidigare när vi började använda ny teknik använde vi många olika applikationer när det kanske inte var motiverat. Vi lärare får också stöd av en IT-ansvarig gällande den digitala undervisningen, säger han.

Eleverna Elijah Stenback och Anna Koski tycker om att använda pekplattorna. Den här lektionen läser de in läsläxan och gör matematikuppgifterna. 

– Allt är roligare med pekplattor. Det finns många program som är spel, vilket gör att vi lär oss bättre. Det är också lätt att använda pekplattorna. Vi använder hellre dem än papper och penna, säger de. 

Text och foto: Christoffer Thomasfolk

 

Fakta

Vasa övningsskola har tagit i bruk en digital lärstig som pågår mellan 2016 och 2018 och som betonar att informationsteknologi är en naturlig del av vardagen. Alla nya elever får en egen pekplatta som bekostas av skolan.

I förskolan får barnen bekanta sig med digitala verktyg och när de inleder skolgången finns olika basfärdigheter som förväntas läras ut utgående från årskurs.

Skolan eftersträvar att basera IT-­pedagogiken i första hand på forskning eller beprövad erfarenhet.

62596_t.jpg

Ledare: Lång väg att gå efter #metoo Nr 1/2018

Många människor har gått omkring och burit på en hemlighet. En gammal oförrätt som legat i minnets dunkla vrå och gnagt på självkänslan, på självbilden. Var det mitt fel? Kunde jag ha undvikit det? Varför jag?Läs mera »
62595_t.jpg

Kolumn: Tidning för alla åldrar Nr 1/2018

Ett tema för årets första nummer av den här tidningen brukar vara ungas val efter grundskolan. Den här gången blev det inte så, vi har valt att bland annat fokusera på efterdyningarna av #metoo- och #dammenbrister-kampanjerna, ett tema som vi inte kan ignorera. Läs mera »
62593_t.jpg

Kunskap kan skydda mot övergrepp Nr 1/2018

Efter #dammenbrister och #metoo-kampanjerna var det många skolor som hörde av sig till experterna Malin Gustavsson och Suss Åhman. Barn och unga behöver få kunskap om sexuella trakasserier, och om vad som är rätt och fel, också riktigt små barn.Läs mera »
62592_t.jpg

Börja prata om sexuella trakasserier tidigare Nr 1/2018

Det är bra att #metoo skapat uppmärksamhet kring viktiga frågor, säger studerande och lärare vid Ålands lyceum. Där har man i år lyft upp sexuella kränkningar mer än vanligt inom ramen för kursen i hälsokunskap. Läs mera »
62591_t.jpg

Teaterpedagoger inspirerades av #metoo Nr 1/2018

Efter #metoo-kampanjen bestämde sig teaterpedagogerna på Wasa Teater för att göra något konkret för att uppnå förändring. Resultatet blev ett studiematerial för för barn och unga.Läs mera »
62590_t.jpg

Elever lär sig rädda liv Nr 1/2018

Tryckförband, stabilt sidoläge, medvetslöshet och krampanfall, det hinner hända mycket under en lektion i första hjälpen. Rätt attityd och grundläggande kunskaper kan rädda liv. Läs mera »
62589_t.jpg

Ett skrivande utan gränser – och utan pengar Nr 1/2018

Att vara kritikerrosad och prisbelönt författare är ingen garanti för ett flott leverne. Utan sociala skyddsnät och med månadsinkomster som ofta är lägre än ett kassabiträdes, är det en utmaning att försörja två barn. Men Johanna Holmström har prioriterat någonting långt viktigare: tid.Läs mera »
62588_t.jpg

Föräldrar efterlyser kamratstöd Nr 1/2018

Var femte Kimitoungdom dricker sig full minst en gång per månad, visar en hälsoenkät. Nu söker föräldrarna stöd av varandra för att få bukt med alkoholkonsumtionen bland ungdomarna.Läs mera »
62587_t.jpg

”Våga vara tydlig gällande alkohol” Nr 1/2018

En av Hem och Skolas nya föreläsare, Anne Ahlefelt, föreläser om rusmedel. Hon har lång erfarenhet av att prata med föräldrar, elever och lärare om ämnet, och hon uppmanar föräldrar att vara tydliga och sätta gränser i frågan.Läs mera »
62586_t.jpg

Kolumn: Talkoandan är död – länge leve talkot! Nr 1/2018

Ett av de vackraste orden jag vet på finska är talkoot. Talkoot definieras i ordboken som ”kyläkunnan, naapureiden, työtovereiden tms. vapaaehtoinen palkaton työntekotilaisuus, johon tavallisesti liittyy autettavan tarjoama kestitys”. Alltså ett oavlönat tillfälle där en grupp människor arbetar mot ett gemensamt mål. Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.