61041.jpg

Privata vårdavtal kan bjuda på överraskningar/Dagisspecial 2017

Enligt en färsk rapport kommer den privata dagvården att växa i framtiden, något som bekymrar experter. Vårdavtalen inom den privata småbarnspedagogiken kan nämligen se helt annorlunda ut än inom den kommunala dagvården.

Tidigare i år publicerade Undervisnings- och kulturministeriet en utredning om de privata tjänsterna inom dagvården, Privata tjänster inom småbarnspedagogik – riksomfattande utredning 2015. Där konstaterar man att de privata tjänsterna kommer att öka i framtiden och att kommunerna tycker att de är ett kostnadseffektivt sätt att producera tjänster på, som dessutom ökar familjernas valfrihet. 

I kommunerna upplevs det ändå svårt att övervaka de privata tjänsterna, och kommunerna önskar tydligare lagstiftning och enhetligare praxis för att förbättra styrningen och övervakningen. I utredningen sägs bland annat att man framför allt bör fästa uppmärksamhet vid att personalen är behörig och att man kan garantera ändamålsenligt stöd för barnen.

Kritiserar vinsttänk

I ett anförande under de nationella Barnträdgårdslärardagarna som hölls i Uleåborg i september varnar barnombudsmannen Tuomas Kurttila för den marknad som håller på att växa fram inom småbarnspedagogiken. Delar av talet finns också publicerat som ett blogginlägg med rubriken Business pois päiväkodeista. Kurttila konstaterar att det inte går att göra vinst på skolorna i Finland, men att det är möjligt att göra det inom småbarnspedagogiken. Han kritiserar möjligheten för företag att göra miljonvinster inom småbarnspedagogiken och säger att företag som vill göra maximal vinst minimerar kostnaderna, något som leder till att kunderna segmenteras. Kurttila tar som exempel ett vårdavtal från ett privat daghem där det framgår att daghemmet har rätt att avsluta vårdavtalet omedelbart om familjen bryter mot det, om barnet behöver specialvård eller om barnet har mat-allergier som kräver speciella åtgärder.

På Regionförvaltningsverket är det överinspektör Malin Eriksson som har hand om frågor som berör svenskspråkig småbarnspedagogik. Hon uppmanar föräldrar att vara uppmärksamma då de skriver på avtal med privata vårdproducenter.

– Som förälder ska du vara observant på vad du köper om du gör ett avtal med ett privat daghem, om du inte är jättebra på att läsa det finstilta kan det komma överraskningar. Föräldrarna har kanske en uppfattning om att de skyldigheter som är inskrivna i lagen om småbarnspedagogik gäller all daghemsverksamhet, men de gäller ju kommunerna. De privata aktörerna har inte samma skyldigheter. Det är klart att verksamheten ska vara lagenlig och så vidare, men det står ingenting om skyldigheter om specialpedagogik, rätt att behålla platsen om barnet är frånvarande och så vidare.

Det finns olika exempel på saker som det gäller att vara uppmärksam på i avtalet.

– De privata daghemmen kan till exempel ha ettåriga avtal, det betyder att du betalar dagvårdsavgiften i ett år, också om du flyttar. Om barnet plötsligt blir glutenintolerant kanske det inte står i avtalet att barnet ska få specialdiet, eller om föräldern är försenad då barnet ska avhämtas kanske hen får betala extra per påbörjad timme för att personalen blir på övertid.

Hittills har det här inte varit ett stort problem i Svenskfinland, eftersom de privata daghemmen är ganska få.

– Det är ju skillnad på om det är ett vinstbringande företag eller en ideell förening som driver daghemmet. Men överlag tycker jag att vi har en så bra kommunal småbarnspedagogik i det här landet att man inte kan köpa mer för pengarna.

Text: Malin Wikström 
Foto: AnnArt

61050_t.jpg

”Ny plan ser barnen som individer”/Dagisspecial 2017

I den nya planen för småbarnspedagogik har både barn och föräldrar mer att säga till om. Samtidigt för den nya läroplanen med sig ytterligare blanketter och bilagor som ska fyllas i.Läs mera »
61049_t.jpg

Ledare: Föräldrar – satsa på samarbete/Dagisspecial 2017

Min daghemsbana började 1975, då jag var fem år gammal. Jorvas barnträdgård öppnade sina dörrar för mig och grannflickan Johanna.Läs mera »
61048_t.jpg

Kolumn: Dagistanter med dålig lön//Dagisspecial 2017

Det här numret av tidningen Hem och Skola riktar sig till er som har barn i svenskspråkig dagvård. Läs mera »
61047_t.jpg

Mobbning berör alla i dagisgruppen/Dagisspecial 2017

För att förebygga mobbning kan föräldrar lära känna dagisgruppens alla barn och deras föräldrar, då är det lättare att ta kontakt och lösa konflikter innan det eskalerar till mobbning, säger experter.Läs mera »
61046_t.jpg

”När Mio föddes hade vi sörjt färdigt”/Dagisspecial 2017

Få är förberedda på chocken det innebär att barnet man väntar har Downs syndrom. ”Vi visste ingenting om vad som väntade oss” säger Maija Niemi. Men familjens utmaningar tog inte slut där.Läs mera »
61045_t.jpg

Nyckeln till en stressfri vardag – stanna upp/Dagisspecial 2017

Vardagen i en småbarnsfamilj kan kännas krävande. Föräldrarna kämpar mot tidsbrist och livet är en balansgång mellan familjens behov och arbetslivets krav. För en mer harmonisk vardag kan föräldrarna medvetet öva sig i att stanna upp.Läs mera »
61044_t.jpg

Här är pekplattor en del av vardagen/Dagisspecial 2017

Redan i förskolan får de bekanta sig med tekniken och när de börjar skolan får varje elev i Vasa övningsskola en egen pekplatta. Tekniken används flitigt i undervisningen genom hela grundskolan, men endast då det är motiverat, säger läraren Fred Holmsten.Läs mera »
61043_t.jpg

Enkät: Hur tänker föräldrar kring skärmtid?/Dagisspecial 2017

Skärmarna tar över allt mer, både på fritiden och i undervisningen. Hur resonerar föräldrar kring det här fenomenet? Så här svarade några föräldrar till förskolebarn i Smedsby i Korsholm.Läs mera »
61042_t.jpg

Etwinning vidgar barnens vyer/Dagisspecial 2017

Genom en digital plattform kan skolor och daghem hitta samarbetspartner i andra europeiska länder, eller i det egna hemlandet, och jobba tillsammans kring olika projekt. Speciellt väl fungerar plattformen för språkbad, säger Christel Manninen.Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.