61041.jpg

Privata vårdavtal kan bjuda på överraskningar/Dagisspecial 2017

Enligt en färsk rapport kommer den privata dagvården att växa i framtiden, något som bekymrar experter. Vårdavtalen inom den privata småbarnspedagogiken kan nämligen se helt annorlunda ut än inom den kommunala dagvården.

Tidigare i år publicerade Undervisnings- och kulturministeriet en utredning om de privata tjänsterna inom dagvården, Privata tjänster inom småbarnspedagogik – riksomfattande utredning 2015. Där konstaterar man att de privata tjänsterna kommer att öka i framtiden och att kommunerna tycker att de är ett kostnadseffektivt sätt att producera tjänster på, som dessutom ökar familjernas valfrihet. 

I kommunerna upplevs det ändå svårt att övervaka de privata tjänsterna, och kommunerna önskar tydligare lagstiftning och enhetligare praxis för att förbättra styrningen och övervakningen. I utredningen sägs bland annat att man framför allt bör fästa uppmärksamhet vid att personalen är behörig och att man kan garantera ändamålsenligt stöd för barnen.

Kritiserar vinsttänk

I ett anförande under de nationella Barnträdgårdslärardagarna som hölls i Uleåborg i september varnar barnombudsmannen Tuomas Kurttila för den marknad som håller på att växa fram inom småbarnspedagogiken. Delar av talet finns också publicerat som ett blogginlägg med rubriken Business pois päiväkodeista. Kurttila konstaterar att det inte går att göra vinst på skolorna i Finland, men att det är möjligt att göra det inom småbarnspedagogiken. Han kritiserar möjligheten för företag att göra miljonvinster inom småbarnspedagogiken och säger att företag som vill göra maximal vinst minimerar kostnaderna, något som leder till att kunderna segmenteras. Kurttila tar som exempel ett vårdavtal från ett privat daghem där det framgår att daghemmet har rätt att avsluta vårdavtalet omedelbart om familjen bryter mot det, om barnet behöver specialvård eller om barnet har mat-allergier som kräver speciella åtgärder.

På Regionförvaltningsverket är det överinspektör Malin Eriksson som har hand om frågor som berör svenskspråkig småbarnspedagogik. Hon uppmanar föräldrar att vara uppmärksamma då de skriver på avtal med privata vårdproducenter.

– Som förälder ska du vara observant på vad du köper om du gör ett avtal med ett privat daghem, om du inte är jättebra på att läsa det finstilta kan det komma överraskningar. Föräldrarna har kanske en uppfattning om att de skyldigheter som är inskrivna i lagen om småbarnspedagogik gäller all daghemsverksamhet, men de gäller ju kommunerna. De privata aktörerna har inte samma skyldigheter. Det är klart att verksamheten ska vara lagenlig och så vidare, men det står ingenting om skyldigheter om specialpedagogik, rätt att behålla platsen om barnet är frånvarande och så vidare.

Det finns olika exempel på saker som det gäller att vara uppmärksam på i avtalet.

– De privata daghemmen kan till exempel ha ettåriga avtal, det betyder att du betalar dagvårdsavgiften i ett år, också om du flyttar. Om barnet plötsligt blir glutenintolerant kanske det inte står i avtalet att barnet ska få specialdiet, eller om föräldern är försenad då barnet ska avhämtas kanske hen får betala extra per påbörjad timme för att personalen blir på övertid.

Hittills har det här inte varit ett stort problem i Svenskfinland, eftersom de privata daghemmen är ganska få.

– Det är ju skillnad på om det är ett vinstbringande företag eller en ideell förening som driver daghemmet. Men överlag tycker jag att vi har en så bra kommunal småbarnspedagogik i det här landet att man inte kan köpa mer för pengarna.

Text: Malin Wikström 
Foto: AnnArt

65533_t.jpg

Ledare: Den som får påverka bär ansvar/Nr 3 2018

När jag var i mina sena tonår åkte mina föräldrar iväg på en resa för några dagar. Av någon anledning beslöt min flickvän och jag oss för att vi under tiden kunde passa på att piffa upp husets nedre toalett. Läs mera »
65532_t.jpg

Kolumn: Vad är ditt barns roll?/Nr 3 2018

Från årets skörd av sommarprat var det särskilt ett som fastnade hos mig. Rafael Donner tog upp maskulinitetsnormer och hur pojkar fostras in en roll som enligt Donners beskrivning är ganska obehaglig. Läs mera »
65531_t.jpg

Hur man gör fjortonåringar till samhällsförbättrare/Nr 3 2018

När Gutsy Go kommer till en skola engageras en hel årskurs för att skapa projekt som förbättrar samhället. Det är inte frågan om en brainstorming-session, idéerna ska genomföras så fort som möjligt. Läs mera »
65530_t.jpg

Kolumn: Våga be om stöd/Nr 3 2018

Ensam är stark, bra karl reder sig själv, själv är bäste dräng. När jag tänker efter finns det många ordspråk som låter påskina att målet är att man skall klara sig själv för att duga. Läs mera »
65529_t.jpg

Kungligt kul när skolan sätter sprutt på eleverna/Nr 3 2018

En kulen dag i april besökte Sveriges prins Daniel Finland för att ta en närmare titt på Skolan i rörelse, ett projekt som slår tre flugor i en smäll: får barnen att röra på sig, bättrar på inlärningen och ökar jämlikheten i samhället.Läs mera »
65528_t.jpg

Föräldrarna är nöjda över mer rörelse i skolan/Nr 3 2018

Nina Myhrberg och Rufus Wahén har båda barn i klass 5 i Drumsö lågstadieskola där Skolan i rörelse är en del av vardagen. De är mer än nöjda.Läs mera »
65527_t.jpg

”Tala med barnen om hudfärg”/Nr 3 2018

Säg ifrån varje gång någon säger någonting rasistiskt, fast det blir dålig stämning. Skoja inte om n-ordet när det bjuds chokladbollar eller chokladkyssar. År 2018 måste man veta bättre, säger Ninette och Niklas Bahne.Läs mera »
65526_t.jpg

Nytt material om sexuella trakasserier/Nr 3 2018

Förbundet Hem och Skola ger ut ett nytt material som ska hjälpa föräldrar att tala med sina barn om sexuella trakasserier. Läs mera »
65525_t.jpg

Föräldrar behövs – men hur får man alla med?/Nr 3 2018

Hem och Skolas nya projekt ska utveckla metoder för att hitta föräldrar som inte syns och ge dem stöd.Läs mera »
65524_t.jpg

Barnens skärmtid oroar föräldrar/Nr 3 2018

Föräldrar oroar sig över att barnen tillbringar för mycket tid vid sina skärmar. Det här kommer fram i en gemensam undersökning som Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto har låtit göra.Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.