61041.jpg

Privata vårdavtal kan bjuda på överraskningar/Dagisspecial 2017

Enligt en färsk rapport kommer den privata dagvården att växa i framtiden, något som bekymrar experter. Vårdavtalen inom den privata småbarnspedagogiken kan nämligen se helt annorlunda ut än inom den kommunala dagvården.

Tidigare i år publicerade Undervisnings- och kulturministeriet en utredning om de privata tjänsterna inom dagvården, Privata tjänster inom småbarnspedagogik – riksomfattande utredning 2015. Där konstaterar man att de privata tjänsterna kommer att öka i framtiden och att kommunerna tycker att de är ett kostnadseffektivt sätt att producera tjänster på, som dessutom ökar familjernas valfrihet. 

I kommunerna upplevs det ändå svårt att övervaka de privata tjänsterna, och kommunerna önskar tydligare lagstiftning och enhetligare praxis för att förbättra styrningen och övervakningen. I utredningen sägs bland annat att man framför allt bör fästa uppmärksamhet vid att personalen är behörig och att man kan garantera ändamålsenligt stöd för barnen.

Kritiserar vinsttänk

I ett anförande under de nationella Barnträdgårdslärardagarna som hölls i Uleåborg i september varnar barnombudsmannen Tuomas Kurttila för den marknad som håller på att växa fram inom småbarnspedagogiken. Delar av talet finns också publicerat som ett blogginlägg med rubriken Business pois päiväkodeista. Kurttila konstaterar att det inte går att göra vinst på skolorna i Finland, men att det är möjligt att göra det inom småbarnspedagogiken. Han kritiserar möjligheten för företag att göra miljonvinster inom småbarnspedagogiken och säger att företag som vill göra maximal vinst minimerar kostnaderna, något som leder till att kunderna segmenteras. Kurttila tar som exempel ett vårdavtal från ett privat daghem där det framgår att daghemmet har rätt att avsluta vårdavtalet omedelbart om familjen bryter mot det, om barnet behöver specialvård eller om barnet har mat-allergier som kräver speciella åtgärder.

På Regionförvaltningsverket är det överinspektör Malin Eriksson som har hand om frågor som berör svenskspråkig småbarnspedagogik. Hon uppmanar föräldrar att vara uppmärksamma då de skriver på avtal med privata vårdproducenter.

– Som förälder ska du vara observant på vad du köper om du gör ett avtal med ett privat daghem, om du inte är jättebra på att läsa det finstilta kan det komma överraskningar. Föräldrarna har kanske en uppfattning om att de skyldigheter som är inskrivna i lagen om småbarnspedagogik gäller all daghemsverksamhet, men de gäller ju kommunerna. De privata aktörerna har inte samma skyldigheter. Det är klart att verksamheten ska vara lagenlig och så vidare, men det står ingenting om skyldigheter om specialpedagogik, rätt att behålla platsen om barnet är frånvarande och så vidare.

Det finns olika exempel på saker som det gäller att vara uppmärksam på i avtalet.

– De privata daghemmen kan till exempel ha ettåriga avtal, det betyder att du betalar dagvårdsavgiften i ett år, också om du flyttar. Om barnet plötsligt blir glutenintolerant kanske det inte står i avtalet att barnet ska få specialdiet, eller om föräldern är försenad då barnet ska avhämtas kanske hen får betala extra per påbörjad timme för att personalen blir på övertid.

Hittills har det här inte varit ett stort problem i Svenskfinland, eftersom de privata daghemmen är ganska få.

– Det är ju skillnad på om det är ett vinstbringande företag eller en ideell förening som driver daghemmet. Men överlag tycker jag att vi har en så bra kommunal småbarnspedagogik i det här landet att man inte kan köpa mer för pengarna.

Text: Malin Wikström 
Foto: AnnArt

62596_t.jpg

Ledare: Lång väg att gå efter #metoo Nr 1/2018

Många människor har gått omkring och burit på en hemlighet. En gammal oförrätt som legat i minnets dunkla vrå och gnagt på självkänslan, på självbilden. Var det mitt fel? Kunde jag ha undvikit det? Varför jag?Läs mera »
62595_t.jpg

Kolumn: Tidning för alla åldrar Nr 1/2018

Ett tema för årets första nummer av den här tidningen brukar vara ungas val efter grundskolan. Den här gången blev det inte så, vi har valt att bland annat fokusera på efterdyningarna av #metoo- och #dammenbrister-kampanjerna, ett tema som vi inte kan ignorera. Läs mera »
62593_t.jpg

Kunskap kan skydda mot övergrepp Nr 1/2018

Efter #dammenbrister och #metoo-kampanjerna var det många skolor som hörde av sig till experterna Malin Gustavsson och Suss Åhman. Barn och unga behöver få kunskap om sexuella trakasserier, och om vad som är rätt och fel, också riktigt små barn.Läs mera »
62592_t.jpg

Börja prata om sexuella trakasserier tidigare Nr 1/2018

Det är bra att #metoo skapat uppmärksamhet kring viktiga frågor, säger studerande och lärare vid Ålands lyceum. Där har man i år lyft upp sexuella kränkningar mer än vanligt inom ramen för kursen i hälsokunskap. Läs mera »
62591_t.jpg

Teaterpedagoger inspirerades av #metoo Nr 1/2018

Efter #metoo-kampanjen bestämde sig teaterpedagogerna på Wasa Teater för att göra något konkret för att uppnå förändring. Resultatet blev ett studiematerial för för barn och unga.Läs mera »
62590_t.jpg

Elever lär sig rädda liv Nr 1/2018

Tryckförband, stabilt sidoläge, medvetslöshet och krampanfall, det hinner hända mycket under en lektion i första hjälpen. Rätt attityd och grundläggande kunskaper kan rädda liv. Läs mera »
62589_t.jpg

Ett skrivande utan gränser – och utan pengar Nr 1/2018

Att vara kritikerrosad och prisbelönt författare är ingen garanti för ett flott leverne. Utan sociala skyddsnät och med månadsinkomster som ofta är lägre än ett kassabiträdes, är det en utmaning att försörja två barn. Men Johanna Holmström har prioriterat någonting långt viktigare: tid.Läs mera »
62588_t.jpg

Föräldrar efterlyser kamratstöd Nr 1/2018

Var femte Kimitoungdom dricker sig full minst en gång per månad, visar en hälsoenkät. Nu söker föräldrarna stöd av varandra för att få bukt med alkoholkonsumtionen bland ungdomarna.Läs mera »
62587_t.jpg

”Våga vara tydlig gällande alkohol” Nr 1/2018

En av Hem och Skolas nya föreläsare, Anne Ahlefelt, föreläser om rusmedel. Hon har lång erfarenhet av att prata med föräldrar, elever och lärare om ämnet, och hon uppmanar föräldrar att vara tydliga och sätta gränser i frågan.Läs mera »
62586_t.jpg

Kolumn: Talkoandan är död – länge leve talkot! Nr 1/2018

Ett av de vackraste orden jag vet på finska är talkoot. Talkoot definieras i ordboken som ”kyläkunnan, naapureiden, työtovereiden tms. vapaaehtoinen palkaton työntekotilaisuus, johon tavallisesti liittyy autettavan tarjoama kestitys”. Alltså ett oavlönat tillfälle där en grupp människor arbetar mot ett gemensamt mål. Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.